Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Подаръците

    Подаръкът става ценен чрез енергията и Любовта, които си вложил в него. В истинския подарък е вложена душата, затова в него има особено ухание. В истинския подарък има нещо особено - това е невидимото присъствие на Любовта. Любовта, вложена в подаръка, се предава в душата и я изпълва.

    Вложената Любов в подаръка е окултно действие. Лъчите на Любовта са най - хубавият подарък. Така майките се грижат за децата си и изучават закона. Колкото по - съзнателни са тези лъчи, толкова по - голяма радост се вселява. Истинският подарък става чрез Божественото в човека, т.е. Бог в човека прави подаръка.

    Рядко правете подаръци, малки подаръци, но по закона на Любовта, тогава те са трайни. Истинският подарък е особено трептение на Божия Дух. Окултният ученик трябва да вижда духовната идея на подаръка. Всеки подарък си има един душевен израз.
    Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012