ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Подаръците

  Подаръкът става ценен чрез енергията и Любовта, които си вложил в него. В истинския подарък е вложена душата, затова в него има особено ухание. В истинския подарък има нещо особено - това е невидимото присъствие на Любовта. Любовта, вложена в подаръка, се предава в душата и я изпълва.

  Вложената Любов в подаръка е окултно действие. Лъчите на Любовта са най - хубавият подарък. Така майките се грижат за децата си и изучават закона. Колкото по - съзнателни са тези лъчи, толкова по - голяма радост се вселява. Истинският подарък става чрез Божественото в човека, т.е. Бог в човека прави подаръка.

  Рядко правете подаръци, малки подаръци, но по закона на Любовта, тогава те са трайни. Истинският подарък е особено трептение на Божия Дух. Окултният ученик трябва да вижда духовната идея на подаръка. Всеки подарък си има един душевен израз.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012
  Духът може да медитира в теб, защото змията е с отнета Светлина. Тя няма какво да ти даде, защото, окултната наука казва, че дори когато дава, тя взема и когато взема, пак взема. Точно затова някои хора не искат подаръци от други хора, защото те усещат, че има нещо користно. И най-малкото напрежение показва, че нещата не са точни. Но някой път може да има напрежение, което да покаже, че трябва да вземете. Това е въпрос за будните.
  Из книгата Древна и нова мъдрост, 2013г.
  Всеки Учител или посветен който е изпратен близо до теб, той има цел да скъси твоя път. Той винаги те обича, дали разбираш или не, той винаги има към тебе истинско чувство. А ти трябва да му се отплатиш свяра, с доверие, нищо друго не се иска от тебе. Не е както някой мислят подаръци, няма такива неща, просто трябва да се отплатиш с вяра, с доверие, със стремеж.
  Из лекция Дълбокото, изнесена на 5 юни 2001г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Подаръците" ...