ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Поведението

  В правилното поведение няма его, няма смърт, няма и грях.

  Правилното поведение е създателят на Вечния Човек. Това поведение не е от света, но се случва в света. В правилното поведение е съхранена Вечността.

  Правилното поведение не е от света, както казах. В правилното поведение е и се намира Същността, Дао. А в Същността няма смърт, няма его, няма произвол. Правилното поведение е Вечното поведение, а земното поведение е изпратено тука, на Земята, да се учи. Земното поведение е болно, пресметливо, то винаги търси ползата, а не Истината – поради това е губещо. Правилното поведение е Меч – вътре в него Истината е Мечът. Ето защо човек с правилно поведение може да управлява враговете си, може да управлява и хаоса, може да управлява и бедствията. Неправилното поведение е свързано с паразити и се управлява от тях – малко или много навлезли, проникнали, нахлули паразити. Правилното поведение изисква много строга бдителност – това означава да си постоянно в Духа, в Същността.

  В правилното поведение никога няма поза. Правилното поведение се намира в Принципа на нещата. То е особен род сила, особен род Дух.

  Който е изгубил правилното си поведение, е изгубил и Просветлението си.
   
  Из лекция Правилното поведение, изнесена на 6 май 2014г.
  Толтеките разбрали, че недостатъците били породени от някогашно лошо поведение и че сега те са път, през който воинът трябва да мине – не да ги избягва, а да мине правилно през тях и да постигне древното си първично поведение, което е наречено в Египет маат или правилността, т.е. Истината, истинността или правилността, абсолютното поведение.
  Из лекция Толтеките, изнесена на 1 август 2006г.
  Пътят към Бога е един: начинът на живот. В правилното поведение е отговорът на живота. Това поведение е по-важно от всяко богатство – то е Духовно явление.

  Лошото поведение на човека ще направи човека враг на себе си.

   
  Из книгата Покоят е виждащ, 2015г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Поведението" ...