ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Питагор

    Питагор е бил син на богат търговец от остров Самос. Още от малко дете бил кротък, смирен и справедлив. Имал е много силен стремеж към Мъдростта. На двадесет години е водил научни разговори с Талес, но те не са го задоволили. Той размишлявал вътре в себе си и вътрешният глас му казал, че трябва да придобие Мъдрост и вътрешна свобода. Така той стигнал до извода, че тайната на космоса и духовния свят се намира вътре в човека. Навлизайки много дълбоко в себе си, той видял една тайна, която му дала особена сила и несъкрушима увереност в Духа.
    Из идея за размишление Питагор, 19 март 1993г.
    Той се обучавал дълго в изкуството на силната воля, която в Египет се смята за главен ключ на магията. Тези два ключа (числата и волята) отварят всички врати на вселената.
    Из идея за размишление Питагор, 19 март 1993г.
    Учениците на Питагор минават през четири степени:
    1) подготовка – слушатели;
    2) пречистване;
    3) усъвършенстване – включва се волята;
    4) съзерцание и пряко виждане на Бога.
    Из идея за размишление Питагор, 19 март 1993г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Питагор" ...