ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Питагор

  Питагор е бил син на богат търговец от остров Самос. Още от малко дете бил кротък, смирен и справедлив. Имал е много силен стремеж към Мъдростта. На двадесет години е водил научни разговори с Талес, но те не са го задоволили. Той размишлявал вътре в себе си и вътрешният глас му казал, че трябва да придобие Мъдрост и вътрешна свобода. Така той стигнал до извода, че тайната на космоса и духовния свят се намира вътре в човека. Навлизайки много дълбоко в себе си, той видял една тайна, която му дала особена сила и несъкрушима увереност в Духа.
  Из идея за размишление Питагор, 19 март 1993г.
  Той се обучавал дълго в изкуството на силната воля, която в Египет се смята за главен ключ на магията. Тези два ключа (числата и волята) отварят всички врати на вселената.
  Из идея за размишление Питагор, 19 март 1993г.
  Учениците на Питагор минават през четири степени:
  1) подготовка – слушатели;
  2) пречистване;
  3) усъвършенстване – включва се волята;
  4) съзерцание и пряко виждане на Бога.
  Из идея за размишление Питагор, 19 март 1993г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Питагор" ...