ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Пирамидите

  Пирамидата е живо, уникално същество, жива духовна идея.
  Строители на пирамидата можели да бъдат само хему – жреците; жрецът или жреците, т.е. този, който имал способност да проникне в сърцето на камъка.
  Върхът на пирамидата означавал върха на виждането, защото върхът символизира единството с Нетера, т.е. единството с Бога, което е и принципът на живота.
  Да стигнеш до върха на пирамидата означавало да се изкачиш в себе си, в своето собствено, божествено начало, което е Бог, което е ключът на вселената и ключът на живота.
  И така, в пирамидата висшата цел на живота била в търсенето на Истината. Но жреците казвали още: натрупването на Истината се е смятало за нещо много важно – ключът на живота. Значи да натрупваш ежедневно Истина, след време означава да имаш ключ срещу най-големите трудности, и ключ за възход.

  И така, пирамидата означава място на извисяването. Това е друго име на себепознанието, т.е. да се превърнеш от човек в божествено същество.
  Пирамидата е порядък скрит и от света, и от космоса. Но тази пирамида е порядъкът същевременно и в самия човек. Това означава, че и пирамидата и сфинксът са специфични състояния на съзнанието.
  Из лекция Пирамидите, държана на 4.05.2010г
  Вътре в пирамидата е имало свещено място, но преди това трябва да знаем – свещеното място е в тебе, свещеното място си ти.
  Някои ходят, чували сте много хора на Божи гроб, на пирамиди и някъде... Това са екскурзии, няма нищо общо. Човекът, който ходи, е решаващ. Обикновените хора могат да ходят през ден, без значение. Значи, важно е този, който е отишъл, какво представлява той, дали той е свещен. Тогава той може и да не отиде на свещено място, той изпреварва свещеното място. Той превъзхожда, защото носи нещо по-дълбоко от външното свещено място.
  Из лекция Пирамидите, държана на 4.05.2010г
  Хекао е наука за словото, за словото-светлина, наука за свещените думи. Жреците казват, че в словото владее могъща сила, когато е чисто и свято. По този начин са построени пирамидите, със слово – никакви колички, никакви релси. И Сфинксът, и пирамидите са дело на хора и същества с хекао. Това е т.н. на египетски “магически вихър”.
  Из лекция ВЪВЕДЕНИЕ В ХЕКАО (словото – светлина), държана на 02.09.2003
  Мер кхет, пирамидата на египетски, или звезден храм, храм на мъдростта и т.н. Мер кхет, пирамидата е символ. Тя е последствие от една свещена наука. Символите са част от свещената наука на боговете. Що е това символ? Тот казва: "Символът е духовно състояние на вечността". Символите изразяват действията на божествените принципи на Нетерите, на боговете. Голямата пирамида в Гиза, най–голямата, е построена в чест на Нетера Тот, на бог Тот. Този, който познае тайната на бог Тот, на създаването на себе си, тъй като това е задача на всеки, в него ще узрява най–чистата божественост. Мер кхет никога не е била гробница. Тя е храм на невидимото и върховно Същество. Това е храм на мистериите, хранилище за секретните истини.
  Из лекция Мер Кхет Пирамидата, държана на 4.05.2004г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Пирамидите" ...