ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Парацелз

  След време ще ви говоря за Парацелз, изключително същество – небесен лекар, той обаче е едновременно и учен, и мъдрец, и мистик, и розенкройцер; той е искал Бог да го направи истински лекар и знае такива неща за тайните на медицината, които ако се съберат всички лекари в света, като изключим Великите Учители, не се знае дали знаят и една десета от него или една стотна. Тъй като това е същество, което е знаело точно на какво да се посвети! Но той е нещо много повече от лекар и затова има и тайни, и явни успехи, и Бог наистина го е издигнал нависоко, защото си е знаел намеренията. Освен това той знае тайни на етера, които учените не ги знаят. Знае тайни за гномите, ундините, саламандрите, въобще за духовете и знае кога да вкарва слово в едно лекарство и кога да не вкарва, и т.н.
  Из идея за размишление Безупречността, 5 юни 2012г.
  Изключително същество, огромна прозорливост. Наричат го „германския Хермес” — и правилно. Спада към розенкройцерите, спада към най-дълбоките розенкройцери. Неразбран, понеже е бунтар, непроучен достатъчно и с това хората са изгубили неговата дълбока Мъдрост.
  Из идея за размишление Парацелз, 6 юли 2010г.
  Много мога да ви говоря за него, но днес ще бъда кратък. Ще ви кажа някои важни неща, да видите че тук говорим за голям мъдрец. Не изглежда такъв от книгите, ако четете много негови книги, тъй като не е проучен, което е неправилно, но става въпрос за голям мъдрец и както казах, розенкройцер.
  Из идея за размишление Парацелз, 6 юли 2010г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Парацелз" ...