ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Апостол Павел

  Апостол Павел, освен обикновени проповеди, в които е разкривал външната страна на учението, е изнасял и слова, в които се разкрива езотеричната страна – за окултни ученици, които могат да мислят, защото това е една важна способност. От тези слова не е останало почти нищо, защото те не са поначало за публикуване. В Посланията, които са главно екзотерични, т.е. външни, има загатвания, които само чрез светлината на окултната наука могат да разкрият езо- теричния момент, загатвания, които могат да разкрият много дълбоки тайни – например за стремежа. В истинския стремеж има стаена могъща Божия сила.
  из лекция изнесена през 1993-а година и поместена в IV-и том - Живата вода
  Когато апостол Павел е бил убит, на гроба присъстват Тимотей и Дионисий Ареопагит, те са били приятели. Тимотей е любимият ученик на Павел. Тимотей започнал да плаче: Нима повече, Учителю, няма да чуваме твоя чуден глас?!
  Из идея за размишление Дионисий Ареопагит, 6 декември 2005г.
  Посланията посочват пътя, който води към духовно познание, но без още да разкриват същността на Божествените тайни на живота, които са достояние само на вътрешната окултна школа.

  Посланията са само подготвителен път за тези, които се стремят да влязат в окултно развитие. Именно затова Апостол Павел казва за начинаещите по този път, че още са деца, младенци и още ги хранят с мляко, защото не са готови за твърдата храна, т.е. предаването на дълбоките тайни на окултната наука, за която символично се изисква „здрав стомах“, т.е. особено вътрешно устройство. Свързано е главно с мислите и чувствата на човека и с неговия контрол и равновесие, за да приеме и асимилира дълбоката окултна Мъдрост.

  Павел, освен църкви, е основал и окултни общности, където е имал условия за това. Например такава е основал в Атина и е оставил свой ученик – Дионисий Ареопагит – за ръководител.
   
  из лекция изнесена през 1993-а година и поместена в IV-и том - Живата вода
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Апостол Павел" ...