ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Оценяването

  Оценяването е особен вид Възхищение. Всеки,който се възхищава, заживява в Откровението на Скрития Свят.
  Когато Душата оценява,тя осмисля. А когато е осмислила, тя е във Вечен Полет и Земята не може да я задържи. Не е ли това Вечното Послание на Сфинкса: "Осмисли себе си!".

  Смиреният човек е велик оценител. Затова и ще бъде извисен, защото той изцяло приема всеки Замисъл на Бога.
  Да оцениш една опасност, то е преодоляване.

  Ако не оценяваш това, което ти е дадено, значи не разбираш Божия Замисъл. Оценяването е път към придобиването. Неоценяването е самопогубване. Ако не оценяваш въздуха, ти ще дишаш вятъра. Ако оцениш трудния си живот, той ще те въздигне и облекчи. Ако не оцениш трудния си живот, той ще те унизи и ограби.

  Кой оценява нещата? Докоснатият. Да оценяваш, то е да създадеш Извор в себе си. Когато дълго си оценявал, ще те посетят Откровенията на Душата. Не е достатъчно да вярваш. И злото вярва. Трябва да цениш Божиите Заповеди.

  Вярата ще те очисти само донякъде, а оценяването - напълно. Затова и Бог казва: "Любете враговете си!" - оценете ги.

  В оценяването ти създаваш все повече своята Душа. Любовта е оценяващата Сила. Има ли Любов, грях няма; няма ли Любов, всичко е грях. И доброто, което правиш е грях. Ако цениш Бога, ти ще се грижиш на всяка крачка за Него и Той ще бъде твой Водител. Не Го ли цениш, ти си в широкия път на смъртта. Ценителите са в душата, другите са в ума.
  Ако цениш Смирението, го ще те направи Господар на живота, защото кой може да обсеби Смирения човек, който е част от Нищото? Ако цениш Безкрая, той вече те е призовал.

  Оценяването дарява Очи извън хоризонта. Който цени Душата, не гледа дрехите на човека. Оценяването е Древен метод. Оцениш ли мрака, ти вече си запалил светлинка в него. Човекът на лъжата нищо не може да оценява, защото лъжата е крадец на Душа. Тези,които ценят нещата, придобиват Вътрешен Поглед. Този, който цени, ще придобие някога Ухо за Древната Мъдрост. Тези, които дълго са оценявали, живеят в Древната Извираща Сила - те нямат недостиг. Оценяването е Дълбинно Познаване на Бога. Обезценяването е пропадане в себе си, то е създало празнотата. Оценяването заражда Хилядолетни Очи - Очи, които са жадували само за Древния.
  Из предговор на книгата "Божествено Учение за оценяването на нещата", Варна 2016 г.
  „Който не люби, не познава Бога“ – този стих е свързан с оценяването, защото чувството на Любовта е най-големият дар и безкрайното богатство. Това Божествено чувство на Любовта е нещо цялостно, за разлика от ума, който е разделителен. Не се постига лесно тази цялост.
  Из книгата Живата вода, 2013г.
  За да се постигне Слънцето, т.е. свободата, трябва да се роди жаждата, т.е. стремежът. Свободата трябва да ти е била отнета, за да я оцениш – всъщност това е оценяване на Истината. Там, където нещо много ценно ти е било отнето, се ражда стремежът и така Духът се ражда в стремежа и ние започваме своето истинско окултно развитие.
  Из книгата Окултно ученичество, 2012г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Оценяването" ...