Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Отварянето на печатите

  В случая става въпрос за Книгата на живота.

  Тази книга, която е напечатана е човешката душа. Това са даровете на всяка душа през многото прераждания. Това е опитът, а вътре в него се съхраняват небесните блага на душата, които са плод на благородните усилия. Това са натрупани духовни блага и те са знания и опит,които са складирани в подсъзнанието. Това е духовна архива в дълбоката памет на душата.

  Защо е запечатана книгата - душа? Душата е била запечатана, защото в миналото тя е била будна за пътя на злото. Знае се, че когато ние сме будни за нещо, ставаме активни и силни, увлечени и така на помощ са дошли печатите.

  Според Библията книгата е написана отвътре и отвън, и е запечатана със седем печата.

  В Шестата раса запечатването ще се махне и подсъзнанието ще се изяви навън.

  Окултната наука казва: „Тези, които са приели чистия духовен импулс даден от Святата жертва на Агнеца, стават безсмъртни и могат да просперират.“ И за тях ще се яви Христовата сила, която ще отвори печатите. Това е за тези, които са приели новия еволюционен импулс.

  Свята жертва означава Свято отношение към човешките души.

  В Шестата раса всички, които са приели импулса на Христос (Агнеца) ще имат благословение, което е отваряне на печатите, т.е. всичко скрито в подсъзнанието, като опит, ще изяви в полето на съзнанието и ще се отпечата върху лицето и тялото на новия човек.

  Съхранената красота на душата ще се изяви като опит, живот, радост и увереност. В този смисъл това е истинска радост, истинско виждане- окото на абсолютната вяра.
  Из "Древна и Нова Мъдрост"