ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Освобождението

  Искам да ви кажа за основния дълг на ученика: Това е да събуди жаждата за Истина в себе си, жаждата за освобождение. Това не става чрез удоволствие, удоволствието е обратният път. Ученикът трябва да събуди в себе си жаждата за освобождение и той трябва да стигне в тези си усилия тотално, до последното усилие, т.е. до стоте процента. Иначе ще се залъгва.
  Из идея за размишление За удоволствията, 1 юни 1999г.
  Пробуждането е освобождение, излизане от законите на ума. Това са първите крачки към свободата.
  Из идея за размишление За страданието, 6 октомври 1998г.
  Себепознанието е освобождение от Дървото за познаване на доброто и злото, т.е. дървото на всички илюзии.
  Из лекция История на вечността, изнесена на 4 юли 2006г.
  Хората искат освобождение от страдания и болести, но законът гласи: Не искайте освобождение от страданията и болестите, а искайте осъзнаване.
  Из идея за размишление За здравето, 6 ноември 2007г.
  За Христос смъртта не е трагедия, не е печално събитие, няма и как да бъде. Тя е метод за освобождение от плътта, това се е говорело още в мистериите, тя е метод за освобождение от плътта, т.е. от илюзиите и завръщане в своя си собствен и Божествен, свободен свят – това е смъртта при такива същества. А Юда е само съюзникът, помощникът в това освобождение.
  Из лекция Окултната мисия на Юда, изнесена на 3 юли 2007г.
  Щом тебе те няма, Божественото го има, тогава проблема го няма. Щом тебе те няма, твоето его което пречи го няма, Божественото е в тебе, Бог е в тебе, тогава как може да има проблем. Това означава, че освобождението всъщност е освобождение от самия себе си, от егото.
  Из лекция За Дълбокото, изнесена на 2 април 2002г.
  И ако човекът познае своята Божествена същност, той придобива способността на освобождението от времето, от времето на света, от капана.
  Из идея за размишление Юда и Христос, 2 ноември 2009г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Освобождението" ...