ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Орела

  Орелът е символ на висотата на Словото. Всеки ще го постигне по свой собствен начин. 

  Тайната на орела е, че когато той лети не оставя никакви следи. 

  Когато орелът лети, крилата не се движат, но той лети мощно. Това е тайната на синтеза между движението и покоя- дълбоко качество на Духа.
  Из "Древна и Нова Мъдрост"
  За да се докоснеш до Орела, трябва да имаш очи, които са извън всякакви граници и представи, извън всякакви образи.
  Из лекция Учението на Орела, изнесена на 6 юни 1999г.
  Щом си се пожертвал за Орела, придобиваш право да възкръснеш в Него. Тука се случва най-великото Сливане. Тука е скрит Древният Порядък, неизвестен за външните светове, защото този Порядък е нещо дълбоко, вътрешно.
  Из идея за размишление Третото крило на Орела, 1 септември 2015г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Орела" ...