ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Опората

  Най-сигурната опора на човека са неговите собствени Добродетели. Високите Добродетели са най-силният вътрешен юмрук.
  Из лекция Бойните изкуства, изнесена на 2 юни 2015г.
  Когато човек мине през Гносиса и го преживее, той вече има Тайната Опора, той се освобождава от ума и от всяко заблуждение.
  Из лекция Гносис, изнесена на 2 август 2016г.
  Злото работи за Бога и това е неговата опора, иначе то нямаше да има опора.
  Из лекция Тайната на злото, изнесена на 2 декември 2008г.
  Много хора искат осигуреност. Истинската Опора е без опора – тогава се явява Истинската Опора. Осигурените хора са осигурени гробища.
  Из лекция Вкусът на Дао, изнесена на 5 юни 2018г.
  За мистика постоянното молитвено настроение, т.е. постоянното помнене на Бога е самата опора, която съгражда Тесния, мистичния път.
  Из идея за размишление Мистика, 6 декември 2011г.
  По пътя на любовта ученикът събужда вечността в себе си. Тези, които са се отклонили от любовта са пуснали корени в знанието, но знанието им дава само фалшива сигурност, защото опората е в любовта.
  Из идея за размишление За истинското знание, 26 септември 1996г.
  Вярата е скалата, т.е. опората за будността, а любовта е опората за истинското разбиране. Но любовта отива още по-далеч. Любовта е над разбирането и над думите.
  Из идея за размишление Разбирането, 23 април 1997г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Опората" ...