ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Опасностите

  Опасностите за мъдреца се крият в преходите в тънките полета на Духа.
  Из лекция Мъдростта и пътят на мъдреците, изнесена на 3 март 1998г.
  Опасностите – това са демоните (независимо дали са във вид на проблеми, болести, неочаквани срещи, опасни изненади и т.н.).
  Из идея за размишление Опасностите, 25 август 1995г.
  Когато един човек е много опасен за друг човек, това е работа на демона, който е работил усърдно дълго време, за да създаде тази опасност. Опасността е живо същество.
  Из идея за размишление Опасностите 25 август 1995г.
  Ние трябва да ценим злото и опасностите, които ни посещават, защото има опасности, които могат да направят човека и Посветен, и смирен.
  Из лекция Доброто и злото, изнесена на 10 март 1995г.
  Хората се разболяват и от многото видими и невидими врагове. Кое е най-голямата защита срещу тези врагове и опасности? Това е едно любящо вътрешно състояние към тях, към враговете и опасностите.
  Из идея за размишление За здравето, 6 ноември 2007г
  Всяка Божия Истина е опасност. Всяка Истина на този свят, когато слиза, е опасност.
  Из лекция Гносис, изнесена на 2 август 2016г.
  Опасността става опасност, ако й дадеш място в сърцето си.
  Из лекция Важни неща, изнесена на 3 юли 2018г.
  Ако във вашето Дао, т.е. във вашия Път няма опасности, вие сте мъртви. Това означава, че само в голямата опасност ти можеш да намериш себе си и да оживееш в Дао. Дао разкрива смисъла на твоя живот само когато преминеш през много големи опасности.
  Из идея за размишление Вярвай в живота и неговите опасности, 27 август 1997г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Опасностите" ...