ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Ом

  Това е дума, която беше изговорена, но една част от тази дума си остана неизговорена, защото е чиста и непроявена субстанция, защото е вечна. Това означава, че ОМ, това е свещената сила на тишината. (ОМ се произнася максимално тихо, без глас). Тази дума изобразява движението на Духа, а не движението на ума. Чрез Ом се възхожда от сътвореното към несътвореното. 

  ОМ е дума чисто духовна. В нея е скрит елемента на вечния живот. Чрез нея е напълно достатъчно да се пречистят всички проблеми и трудности, да се дадат всички условия на душата и тя да постигне отварянето на една врата към Духа.

  Значи, ако човек обикне тази дума, дума-Дух, тъй като тя е живо същество и й отдели нужното внимание и усилие всеки ден, след време тази дума ще му позволи да види лицето на Бога, лицето на Истината. Сам Бог чрез тази дума ще му създаде условия за това виждане. Това е дума на Духа. Това е дума на Истината. Затова тя отваря вратата към Бога. Тя се явява като ключ, който отваря тази врата.
  Из лекция за Мълчанието и тишината, държана на 3 ноември 1998г.
  Има думи, които не са думи. Те са чиста енергия, чиста духовна субстанция. Те са чисто Божествено течение. Те са тишина, едно свято Божествено течение. Например, такава е думата "ОМ" - това е дума-символ. Тя не е образувана от букви както изглежда. Тя символизира началото на нещата. И затова тя е произнесеното слово на тишината.
  Из лекция за Мълчанието и тишината, държана на 3 ноември 1998г.
  Значи, ОМ е дума на вечността, а пътят на вечността е този, че тя идва отвътре. Тази дума не може да бъде наложена, не може да бъде заповядана. Тя идва отвътре по свобода, с разбиране, с желание, с искреност, с приемане, с доверие. Това означава, че тя идва отвътре. И хората търсят пътя, защото чрез него те се завръщат в своя дом, в своята вечност и в своята неразрушимост. Думата ОМ постига това.
  Из лекция за Мълчанието и тишината, държана на 3 ноември 1998г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Ом" ...