ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Омразата

  Там, където има силна омраза и няма прощаване, демоните градят своята опора, своята крепост. Когато простиш, крепостта се разрушава.
  Из идея за размишление Демоните, 7 октомври 2014г.
  Ученикът е неспособен и на най-малкото зло - нито в мисълта си, нито в чувствата си, нито в действията. Например, само един човек да имаш да мразиш, макар и малко, не разчитай че ще имаш реална връзка с Бога и с Учителя, вече можеш да не разчиташ. Най-малката омраза, който и да той; ако мразиш животно или нещо друго, най-малката омраза прекъсва връзката, свещенната връзка с Бога, защото Бог се намира и в това същество, което ти мразиш. Вътрешно трябва да си дадеш отчет мразиш ли, защо мразиш и да искаш Бог да ти помогне, да те изпълни със Себе Си за да изчезне и най-малката омраза.
  Из лекция Ученикът, изнесена на 1 октомври 2002г.
  Само любовта е в сила да погълне злото и омразата. Няма друга сила която може да се справи.
  Из лекция Не съдете, за да не бъдете съдени, изнесена на 2 октомври 2001г.
  Понеже вътрешната война е много трудна, човек обича да се заблуждава с външни победи и медали. Това означава, че колкото един човек е по-фалшив, толкова повече външни врагове има. Когато се биеш с външни врагове и ги победиш, ти се радваш. Защо? Защото победата те освобождава от твоята натрупана омраза. Това е много древна омраза, тя се е трупала енергия по енергия и сега е голяма и прикрита. Човек се освобождава от тази стара, натрупана омраза, от това натрупано зло. Но това, тази радост е една голяма илюзия, защото ти си създал карма, а злото отново ще започне да трупа в тебе своята омраза. Защото твоята победа е глупава, тя не заслужава радост и не носи благословение. При това положение злото се вкоренява все повече в тебе. Това означава, че омразата - това си е винаги твой вътрешен спътник, твой вътрешен конфликт, твой неразрешен въпрос от миналото. И докато не го трансформираш в себепознание, ще се залъгваш на фронта, на тепиха, на стадиона, при терора, т.е. навсякъде, където има победи и загуби.
  Из лекция За войната, 6 октомври 1998г.
  Ако ти мразиш нещо, без значение какво е то – човек, идея, камък, книга, враг, животно – ти ще бъдеш осъден от себе си, от самата си собствена омраза.

  Значи става въпрос за самата омраза: тя ще те осъди, защото ти си влязъл в нея и затова тя те предопределя. Тази омраза е твоето собствено невежество, твоето истинско предопределение – това е твоето неразбиране.
  Из лекция Ибн Араби, изнесена на 3 юли 2007г.
  Енергията на злото расте чрез невежество, чрез борба, съпротива, омраза и т.н.
  Из лекция Злото, изнесена на 7 октомври 2014г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Омразата" ...