ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Окултното ученичество

  Окултното ученичество прекарва мост от тайните на Битието към мистичния бряг на Небитието и така ученикът пристига в себе си, в своята Реалност. И познавайки себе си, той се вкоренява в своята Любов, която се превръща в негова Вечност.
  Из предговор на книгата „Окултно ученичество“, 1999г
  Чрез окултното ученичество душата навлиза в нови светове. Тя преобразява своя ум, своето сърце и своята воля и след като ги преобрази, тя ги превръща в един духовен Пламък, който се явява като една свещена жажда за Върховното през всички времена.
  Из предговор на книгата „Окултно ученичество“, 1999г.
  Десет най-важни правила в окултното ученичество
  Първото качество, първото важно нещо за истинският ученик е: дълбинното смирение.
  Второто: Истинският ученик не се обижда и не обижда другите. Изчезнал е този, който се обижда.
  Третото: Истинският ученик има Чистота и Скрита Чистота.
  Четвъртото: Умение за дълбоко Вглъбяване (Важно неща за Истината!)
  Петото: Тайна Любов при всички условия (Важното за ученика!)
  Шестото: Различаване на Божията Воля от своята.
  Седмото: Истинският ученик никога не спори - той е вкусил Истината и Бога.
  Осмото: Истинският Ученик винаги помага - тайно или явно.
  Деветото: Истинският ученик има голямо търпение и цени нещата изключително.
  И последното: Истинският Ученик е Истинен в Дълбините си.
  Из интервю за Портал12
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Окултното ученичество" ...