Книги

default

Окултният Египет. Из лекциите на Елеазар Хараш

Тайнството Египет
Древният Египет, това е съюз с Невидимия свят.
Точната Истина е меч от Дълбините.
Техути
Дълбоко в тебе е скрито Мястото на Бога.
Техути
Магията е могъщо умножаване на Чистата Сила.
Техути
Свещеното Сърце е Древна Тайна, то има Чиста Памет за Бога.
Техути
Свещеното Сърце е Изворът на Бога.
Техути
Покоят е Древен Извор, очистил сам себе си.
Техути
Премъдрият съвет е загадъчен.
Техути
Истината не е за човешки очи.
Техути
Истината не е дарена на човека – тя е само напътствие.
Техути
Бог поразява света, за да го оправи.
Техути
Тайната на Живота частично се е изказала, но Мистерията не е проговорила.
Техути
Аз направих Истината прекрасна.
Изида
Неговата Воля се изпълнява от Него Самия.
Техути
Пази Тайната на Истината в себе си и ще се домогнеш до още по-голяма Тайна.
Техути
Расата на Мъдрите е преди всяко предопределение.
Техути
Всеки сам създава своя вътрешен свят с това, което най-много обича.
Жива е твоята Душа, а не твоето тяло. Мъртвите се връщат в света на живите.
Любовта е плът от ефир.
При раждането в тяло, Духът става мъртвец.
Чрез Истината всичко се случва правилно.
Сфинксът е Любов към Древното Безмълвие.
Само Любовта може да улови Тайния Глас на Бога.
В Истинската Цивилизация не участвуваха хората, а Боговете и Бог.
Истината е скрита в мрака и само тайни очи могат да я видят.
Техути
Само на Чистия Сърцето му принадлежи.
Скрити Същества са приели образа на котките, за да се справят с народа на мишките.
Истинската Пирамида е извън небето и земята, а долу е само нейната сянка, нейната
груба част – втвърдената материя.
Има събития, които се променят само с Гласа. Човекът на Истината има особен глас –
такъв глас обикновените хора нямат.
Който е чул Гласът Му, е станал Истинен, той вече е Дух, а не човек.
Гласът означава да си чул Произхода си – Древния Източник.
Чуването на Гласа на Бога е Дълбока, лична Тайна – Тайна на личната Преданост към
Истината.
Който е влязъл в Бога, в Истината, е придобил Гласа.
Който служи на Гласа, е станал част от Гласа.
Ако си Го чул, вече нищо друго не искаш да чуеш.
Не може да си чул Гласа и да си сътворен. Който е чул Гласа на Бога, той се е завърнал
в своята Дълбочина, а тя е Несътворена.
Който е чул Гласа, е постигнал нещо от Скритостта на Бога и Истината.
Гласът на Истината не е за обикновените хора.
Всеки живее дотолкова, доколкото се взира в Бога.
Той е моята Тайна, защото ме изуми.
Преди Него е нямало майка, която да Го роди, нито баща, само Той е бил. Той Сам се е
изрекъл. Той Сам е казал: АЗ СЪМ! Слава на Този: АЗ СЪМ!

Елеазар Хараш, юли 2020 г, Варна

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com