Книги

default

Лекции Том 14: Окултната мъдрост - 2003 г.


Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg
Съдържание:
 
1.04.2003г
 
лекция:
Суфии.
идея за размишление:
Исихазъм.
лекция:
Сияещото безмълвие.
идея за размишление:
Апокриф на Йоан.
лекция:
Високият херметизъм.
.
6.05.2003г
 
лекция:
Суфии.
идея за размишление:
Таслим - суфийски термин, означава смирение.
лекция:
Та Кхора - Това е името на Хермес в Атлантида, един негов ръкопис, за тайния живот на едно древно братство.
идея за размишление:
ДАО.
лекция:
Нетерит Асет – богинята Изида.
.
3.06.2003г
 
лекция:
Суфии.
идея за размишление:
Кришнамурти.
лекция:
Свещеното слово на Орфей.
идея за размишление:
Спасението, както е било в древния Египет.
лекция:
Агарта.
идея за размишление:
Учителят за благодарността.
..
1.07.2003г
 
лекция:
Науката за Бога - въведение
идея за размишление:
Мойсей Кордоверо - един от големите кабалисти.
лекция:
Парламентът на демоните.
идея за размишление:
Исаак Лурия - един от най-големите кабалисти в света.
лекция:
ДАО
идея за размишление:
Четири суфи-истории, случки със суфиите.
.
5.08.2003г
 
лекция:
Парламента на демоните. (продължение)
идея за размишление:
Боян Мага.
лекция:
Парламента на демоните. (продължение)
идея за размишление:
Закони от Омраам. (брат Михаил)
лекция:
ДАО.
идея за размишление:
Дъщерите на змията. (седемте дъщери на змията)
.
2.09.2003г
 
лекция:
Египетската физика.
идея за размишление:
Учителят за страданията.
лекция:
Шешет анх (Сфинксът).
идея за размишление:
Абулафия (голям кабалист)
лекция:
Въведение в хекао (хека).
идея за размишление:
Някои важни неща от Тот.
(Тот: Древният Тот, преди Атлантида, после Тод в Атлантида, после Тот в Египет и едно отражение като Хермес Трисмегист в Гърция. Истинският, древният Тот е, който е направил най-голямата услуга на планетата, внесъл е писмеността, той е видоизменил и развитието).
.
7.10.2003г
 
лекция:
БЕНУ – Фениксът; древната птица, птицата – светлина.
идея за размишление:
Поп Богомил – т.н. непокорният свещеник.
лекция:
Техути – Бялото Слово; древният Хермес.
идея за размишление:
Яков Бьоме.
лекция:
Мистерията БЕЗДНА – нещо, за което Учителят е избягвал да говори. За Съществото, което е създало Бога, вселената, но превъзхожда всичко.
идея за размишление:
Майстер Екхарт – мистик от средните векове, отлъчен от църквата.
.
4.11.2003г
 
лекция:
Тайната на Луцифер.
идея за размишление:
За думите.
лекция:
Богомилската клада.
идея за размишление:
За Истината.
лекция:
Тайната на Луцифер.
идея за размишление:
За Учителя.
.
2.12.2003г
 
лекция:
Дзен.
идея за размишление:
Майстер Екхарт.
идея за размишление:
Орфей.
лекция:
Тот.
идея за размишление:
За водата.
идея за размишление:
Суфи.
лекция:
Учителя.
идея за размишление:
Загадки, тайни и мистерии.
идея за размишление:
Древният метод.