ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Окултната медицина

  Да победиш болестта означава да победиш едно по – нисше съзнание в себе си. Болестта е закон, който изисква вътрешна промяна в човека. Болестта е просветителка или разрушителка. Болестите са с цел да направят човека по – добър и да го пробудят. Човек, който не слуша гласа на Любовта, се разболява. Обикновените хора са спънати от мисли, от болести и несполуки, които изтощават силите.

  Когато живееш с мисъл за болест, ти се сближаваш с болни духове. Който изгуби Любовта, той боледува винаги. Болестите са живи същества – хранят се с невежество, омраза, недостатъци. Болестта е крадец на енергия, която си отнел от другите и трябва да я върнеш отново на болестта. Болестта е падане в по – нисши степени на вибрации и при продължителна молитва се връщаш в основния тон.

  Болестта никога не може да проникне във висшия живот. Има болести, които могат да се излекуват само чрез дълбока изповед. Страхът е главния магнит за всички болести. Да оздравее човек – това значи в него да потече чиста, небесна енергия на Любовта.

  Болестта изисква човек да се прероди умствено и сърдечно – това значи да се подчини на Висшия живот. Щом Любовта те вибрира, болестта си отива. Бог вибрира хората с Любов, за да може да се весели.

  Болестта не обича хората със светъл мироглед. Чистата кръв се справя с всички видове болести. Болестите се унищожават с активна психическа енергия. Спокойствието е най – здравословното състояние на човешката душа.
  Болестта стои в човека, докато го просвети.
  Из Закони на Живота стр. 160 до 165 ; 2012 г.
  Всяка болест се лекува с енергията на Любовта, т.е. с енергията на Бога. Всяка болест може да се разложи мисловно така, както се е образувала, но това изисква ново съзнание. Чистотата ще ви даде нещо повече от здраве – това е Мъдростта. Сгъстеното Слова е абсолютния лекар /сгъстяването на Духа, концентрация/ Свещеният Огън прониква мощно в болестта и я разлага по закона на проникването и вибрациите. Постоянните мисъл – форми проникват в болестта и я покоряват. За да има Божествено лекуване, Духът трябва да се сгъсти – това е закона на интензивност. Сгъстяването е образувател на здравето.

  Духовните атоми са се сгъстили във вид на една болест, сега се разпръскват от волята на Духа. Духът работи с основния принцип – Словото. Ето защо Словото е най – могъщият лекар, но за тези, които го познават като Бог. Словото има Божествена природа. Срещу всяка болест – възвишено съзнание! Възвишеното съзнание произвежда особена обмяна на веществата и така се вселяват новите елементи.

  Закон: Никога не лекувайте хората с внушение – то е насилие и поражда карма.
  Закон: Когато направиш една крачка в окултизма, трябва да направиш три в морала.
  Само натрупаното Слово има власт над болестите и злото. Там, където има формули, болестите и трудностите се разтопяват. За да бъдеш здрав, трябва да се научиш никога да не допускаш злото.

  Анемията е липса на динамика – слаба воля. Динамиката движи елементите на всяко ниво.
  Волята лекува – представяйте се слънчеви лъчи.

  Чистото Слово е над всички лекари и лекарства – То работи по вътрешен път за тези, които вярват. Болестта е нисше и слабо слово / нечисто слово/. Болестта се лекува по три начина: С бавни и постоянни вибрации на Словото, със силни вибрации на Словото, с Огън.
  Из Мъдростта и Нейните Богатства стр.255 до 258; 2012г.
  За да се материализира здравето, ти трябва да го образуваш мисловно / лично болния чрез медитация, за да се постигне личен опит, може и Посветен, който ще внесе мощно мисъл – форма/. За да оздравеем, мисълта за здравето трябва да живее в нас. Всяко споменаване на болест значи призоваване на болния дух.

  Очите се лекуват с Истината. Тревогите се лекуват със спокойствие, а спокойствието трябва да се изучава като наука.
  Щом няма Любов, няма здраве, няма живот. Така хората боледуват и умират, защото са извън Любовта, т.е. извън Първичния живот, Любовта лекува.

  Някой искат гаранции, дали ще оздравеят. За да оздравее човек, трябва да групира мислите си по посока на здравето.
  Всички видове лечения са по – слаби от Словото.

  Кое е същественото? Да насочиш духа на човека към Божествена реализация, а не да го лекуваш.
  Из Окултно Ученичество стр.70 до 74; 2012 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Окултната медицина" ...