ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Огъня

  Свещеният Огън вечно Се утвърждава в чистите качества. Необикновената енергия постига необикновени резултати. Тази енергия се постига чрез контрол на змията. Извън Огъня е падналият живот. Злото не може да проникне в огнената сфера, ето защо ние трябва да възстановим огнения си произход, защото нищо нечисто не може да влезе в Огъня. В единство с Огъня - ти си неуязвим. Духът е Този, Който дава живот на концентрацията. Постоянството определя концентриране на енергията за целите на Духа.

  Чистото Слово е най - чистият проводник на Огъня. Когато човек се пречисти, тогава Духът ще му даде подтик да постигне всичко, което обича. Огънят материализира всяко чисто желание. Аум е доказателство за Божествено присъствие. Черното Братство е безпомощно в огнената сфера, защото Огънят е абсолютен проводник на Бога. Огънят е кристална чистота. Нещата не се постигат с факти и закони, а с Принципи. Фактите и законите са само подготовка. Първичното може да се изяви само чрез чистите качества.

  Пътят на ученика завършва с влизане в Огъня - това е принципът на освобождението. Трудностите и опасностите поставят човека в положение да познае Огъня. Постоянството прави злото слуга. Огънят изисква непостоянният ум да се завърже с контрол, защото злото търси енергията и я намира главно в съмнението и страха. Никакво съмнение в Огъня, никакво раздвояване, за да може Духът да се прояви! Само мощният Огън решава великите въпроси на живота. Истината е достъпна само за огнената воля.

  Всеки успех и всяка победа се нуждаят от определено количество натрупан Огън. Могъщ е само чистият Огън (чистата енергия). Когато хората пречистят словото си, Огънят ще им се разкрива вътрешно. Всяко раздвояване отнема сила. Само чрез Огъня се издигаш над този свят. Тихия Глас на Огъня разчиства всички други гласове и прониква най - дълбоко в душата. Той е Първичен. Той е тих, любещ и убедителен.

  Чрез чистото Слово Огънят дава живот на всички неща. Чрез постоянството след време човек ще изрази някои от върховните качества на Огъня. Кои хора разбират огнената същност? - Тези, които задават малко въпроси, защото Огънят налага мълчание и изисква мощна, вътрешна работа. Огънят изисква търпение, работа, постоянство и постепенно обяснява всичко. Огънят е великия Учител на всички същества. Само Огънят може да преобразява скърбите и кармата.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012
  Успехът е пропорционален на огъня – колкото повече искате, толкова повече мисъл влагайте.

  Придобиете ли Любовта, всичко друго идва, защото всички други са слуги ма Любовта - Свещения огън.

  Волята, като се пречисти в мотивите си, се съединява с огъня, така постига всички свои сили.

  Злото изгаря в мълчанието. Изгаря, защото мълчанието е огнена сила.

  Злото се побеждава с енергия – огън.

  Огънят прониква във всичко. Огънят е активна психична енергия.

  Свободата е познаване на огъня.

  Самото очистване е подготовка за огнена връзка. 

  Огънят е този, който е знаещият Истината.

  Страхът и съмнението показват липсата на Огъня - висшата Любов в човека не е развита.

  С Бог се общува само чрез Огъня: Бог е огнената Истина.

  Спокойствието идва от постоянното присъствие на Огъня в Човека.

  Физическия огън поглъща, астралния огън изгаря, Божествения огън не те консумира – той дава ключа за великото усещане на щастието. Щастието е само част от Огъня, част от изобилието. То не може да бъде крайна цел. Крайната цел е Огънят.

  Когато разумните станат щастливи, техните очи се насочват към по- висшите измерения – това е Огънят.
                                     
  Нечистите се страхуват винаги от огненото въздействие.

   
  Из книгата Мъдростта и нейните богатства
  Когато Огънят слиза в по-нисши нива, той се преобразява във въздух, вода и земя.

  Отношението към водата е отношение към Огъня на ниско ниво.

  Вода, въздух и земя са паднал Огън.

  Огънят е неизменен, за разлика от падналите елементи.

  Ученикът трябва да постигне този най-висш елемент, защото той съдържа Божественото в себе си.
  Из “Окултно Ученичество”
  Духовните болести не могат да се лекуват с лекарства, но само с Агни(Огън).

  В света на великия космичен Огън може да се пристъпи само с чистия стремеж.

  Огънят е вашето спасение .

  Страхът и лошите качества отнемат възвисяването. Ето защо трябва да разберете Огъня като главен ключ за победата. Само огънят ще има предимство.

  Силата на хаоса е чиста илюзия, защото Свещения Огън във нас е този, Който ви обича. Дайте му място и той много лесно ще ви спаси. Свещения Огън няма противници.
                                
  От Архангелите нагоре степента на огъня е голяма, а огънят символизира независимост.

  Законът на чистотата освобождава човека от робството на света, побеждава материята, защото възвръща Огъня - загубения ключ, който целият свят търси - Свещения Огън.

  Главното условие е чистият човек да стане Огън - злото не може да се промъкне в огнената сфера.

  Постоянна медитация означава постоянно сгъстяване на Огъня. Огънят ще ви направи Елохими(Божества). Когато придобиете Огъня с една свръхконцентрация, светът и неговите илюзии ще изчезнат.

  С „Прости им“ Христос и Абсолюта станаха едно. Следователно Христос си послужи с чистото Слово и То се превърна в живия Огън и порази мрака. Чистото Слово винаги се превръща в огнено могъщество.

  Бог се е движил като огнена енергия, спираловидно, и оттам се родила идеята за змията като свещен символ.

  Словото е огнена сила, която прониква навсякъде и се разпространява навсякъде чрез мошна динамика на волята. Чрез проекцията на огненото Слово, Бог узнава всичко. Той е постоянен Огън. Чрез огнената проекция мракът изчезва. 
                                      
  Из книгата Мъдростта и нейните богатства
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Огъня" ...