Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Огъня

  Свещеният Огън вечно Се утвърждава в чистите качества. Необикновената енергия постига необикновени резултати. Тази енергия се постига чрез контрол на змията. Извън Огъня е падналият живот. Злото не може да проникне в огнената сфера, ето защо ние трябва да възстановим огнения си произход, защото нищо нечисто не може да влезе в Огъня. В единство с Огъня - ти си неуязвим. Духът е Този, Който дава живот на концентрацията. Постоянството определя концентриране на енергията за целите на Духа.

  Чистото Слово е най - чистият проводник на Огъня. Когато човек се пречисти, тогава Духът ще му даде подтик да постигне всичко, което обича. Огънят материализира всяко чисто желание. Аум е доказателство за Божествено присъствие. Черното Братство е безпомощно в огнената сфера, защото Огънят е абсолютен проводник на Бога. Огънят е кристална чистота. Нещата не се постигат с факти и закони, а с Принципи. Фактите и законите са само подготовка. Първичното може да се изяви само чрез чистите качества.

  Пътят на ученика завършва с влизане в Огъня - това е принципът на освобождението. Трудностите и опасностите поставят човека в положение да познае Огъня. Постоянството прави злото слуга. Огънят изисква непостоянният ум да се завърже с контрол, защото злото търси енергията и я намира главно в съмнението и страха. Никакво съмнение в Огъня, никакво раздвояване, за да може Духът да се прояви! Само мощният Огън решава великите въпроси на живота. Истината е достъпна само за огнената воля.

  Всеки успех и всяка победа се нуждаят от определено количество натрупан Огън. Могъщ е само чистият Огън (чистата енергия). Когато хората пречистят словото си, Огънят ще им се разкрива вътрешно. Всяко раздвояване отнема сила. Само чрез Огъня се издигаш над този свят. Тихия Глас на Огъня разчиства всички други гласове и прониква най - дълбоко в душата. Той е Първичен. Той е тих, любещ и убедителен.

  Чрез чистото Слово Огънят дава живот на всички неща. Чрез постоянството след време човек ще изрази някои от върховните качества на Огъня. Кои хора разбират огнената същност? - Тези, които задават малко въпроси, защото Огънят налага мълчание и изисква мощна, вътрешна работа. Огънят изисква търпение, работа, постоянство и постепенно обяснява всичко. Огънят е великия Учител на всички същества. Само Огънят може да преобразява скърбите и кармата.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012