ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Образованието

  Образованието е източникът на всички нещастия в човешкия живот.
  Из лекция Дао, изнесена на 5 юли 2005г.
  Образованието и културата са четвърто тяло. Това означава, че те никога не могат да създадат истински човек. Само Любовта е, която го създава. Защо? Защото в Любовта влиза Бог.
  Из лекция Телата, изнесена на 6 ноември 2007г.
  Основата на живота не е образованието, а любовта към Бога. Образованието е също нещо странично – основата е любовта към Бога. Бъди образован и ще изпуснеш Бога; бъди любов и ще срещнеш Бога. Разбира се, че не говоря за човешката любов.
  Из лекция Бог, изнесена на 1 април 2014г.
  Любовта ни води там, където и думите, и знанията, и даже образованието стават излишни. Защо? Защото Любовта е самото образование. Тя е душата на нещата. Няма по-голямо образование от нея.
  Из идея за размишление АУМЪ – една дума от праезика, 2 ноември 2004г.
  Докато нашето чудно образование много ще те учи, накрая ще се окаже, че нямаш будност. Имаш много дипломи, нямаш будност, нямаш характер, нямаш медитативен ум, нямаш нищо. Изведнъж си обеднял, обаче много знаеш.

  В тази връзка казвам, че пробуждането е твоето единствено истинско образование. Значи, всички дипломи, медали, награди можеш да ги хвърлиш, но пробуждането е нещо, с което ще пътуваш през цялата вечност. Пробуждането е твоето истинско образование.
  Из лекция Дзен, изнесена на 2 декември 2003г.
  Човекът на изначалието не е образован, няма нужда нито от образование, нито от интелигентност, той няма нужда от тези неща. Той има чиста духовност. Разликата между образование и духовност мисля, че я усещате – тя е както между калта и небето, мисля, че даже е и по–голяма. 
  Из лекция Що е истинска медитация?, изнесена на 4 май 2004г.
  Трябва да бъдеш добър от твоята любов а не от култура и образование, т.е. доброто да произхожда като резултат от твоята любов а не от култура и образование.
  Из лекция Великите закони на Любовта, изнесена на 3 юли 2001г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Образованието" ...