АКЦЕНТИ ПО ТЕМИ

default

Елеазар Хараш за ... Образа на Бога

  Любов към Бога не означава, че ще видиш Бога, някакъв образ или личност. Не можеш да видиш това което няма образ и личност. Той няма лице, само Синовете Mу имат, но Той няма.
  Из лекция Не съдете, за да не бъдете съдени, изнесена на 2 ктомври 2001г.
  Адам и Ева изгубиха Божествената Любов и с това изгубиха Неговия образ. Затова те вече не могат да Го видят „лице в лице“, защото нямат Божествената Любов. Понеже те избраха човешката любов, те из губиха смисъла на живота.
  Из лекция Адам и Ева, изнесена на 21 април 1995г.
  Любовта към ближния спасява човека от избухване на натрупаната енергия в чакрите. Казано е:Люби ближния като себе си, това е законът за самосъхранение, но не като обичаш себе си да се съхраняваш. Ближният е скритият образ на Бога.
  Из идея за размишление Люби ближния си, 25 декември 1996г.
  Душата е образ на Бога, подобието е образ на Бездната, подобието е образ на Духа. Затова душата не е цялата светлина, тя е прекъсната светлина – висша душа, но тя не е цялата светлина. Цялата светлина се намира в Духа.
  Из идея за рамзишление Мистика от Енох, 2 септември 2008г.