ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Образа на Бога

  Любов към Бога не означава, че ще видиш Бога, някакъв образ или личност. Не можеш да видиш това което няма образ и личност. Той няма лице, само Синовете Mу имат, но Той няма.
  Из лекция Не съдете, за да не бъдете съдени, изнесена на 2 ктомври 2001г.
  Адам и Ева изгубиха Божествената Любов и с това изгубиха Неговия образ. Затова те вече не могат да Го видят „лице в лице“, защото нямат Божествената Любов. Понеже те избраха човешката любов, те из губиха смисъла на живота.
  Из лекция Адам и Ева, изнесена на 21 април 1995г.
  Любовта към ближния спасява човека от избухване на натрупаната енергия в чакрите. Казано е:Люби ближния като себе си, това е законът за самосъхранение, но не като обичаш себе си да се съхраняваш. Ближният е скритият образ на Бога.
  Из идея за размишление Люби ближния си, 25 декември 1996г.
  Душата е образ на Бога, подобието е образ на Бездната, подобието е образ на Духа. Затова душата не е цялата светлина, тя е прекъсната светлина – висша душа, но тя не е цялата светлина. Цялата светлина се намира в Духа.
  Из идея за рамзишление Мистика от Енох, 2 септември 2008г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Образа на Бога" ...