ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Обидата

  Хекао е храната на боговете и всичко, което ти се случва, е манна – някой те обижда, това е манна, манна небесна. Хващаш обидата, изваждаш енергията и се зареждаш. Какво ще прави този, който те е обидил, това е негова работа.
   
  Из лекция ВЪВЕДЕНИЕ В ХЕКАО (словото – светлина), държана на 02.09.2003г.
  Какво прави дяволът с обидите? Когато пуща обиди, това са опити за пленяване, той иска да те плени. Ако не простиш обидата, пленен си, много е просто; ако простиш, дяволът не може да се задържи в сърцето ти. Някой казва: „Не мога да простя” – дяволът започва да навлиза в неговото сърце, постепенно обсебване; „Прощавам ти завинаги” – дяволът изчезва. Въпрос на Любов, въпрос на подход и на отношение.
  Из лекция Дяволът, изнесена на 7 юли 2009г.
  Ама той ме обиди! Не е лошо, дето те е обидил; лошото е в това, че си възприел обидата, че си повярвал. Тук трябва да приложиш безверието. Защото това, в което вярваш, го надаряваш със сила.
  Из лекция Овладяване на съдбата, изнесена на 7 юни 2005г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Обидата" ...