ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Обещанията

  Бог е, Който решава нещата. Той е Единственият, Който разрешава въпросите. И когато слушам обещания, то е смешно. Ти не знаеш дали утре ще си жив… Някой политик обещал нещо, че ще направи – ти може след един миг да си заминеш, заедно с всичките си обещания. 
  Из лекция Атлантското мислене, изнесена на 4 септември 2018г.
  Всички хора, които дават големи обещания и много обещания, това са хора със слаба воля – запомнете! Не искам да говоря за политиците; всички обещания са страшно невежество – наред. Говоря без изключение; защото Той – Бог – изпълнява нещата. Никога човек не може да обещае нещо, което е в ръцете на Бога – което е огромно лицемерие.
  Из лекция Дяволът, изнесена на 7 октомври 2014г.
  Знаеш ли, какво невежество е обещанието! Единственият, който може да дава обещания е Бог, и да ги изпълнява. Второ, даваш обещания, ти не знаеш, че до утре дали ще си жив. Това е в Ръцете на Бога. Той обещава – страшна простотия! Извинявай за думата. Мога да ти го докажа, ако тръгна по таз посока, не се занимавам с политика. Обичам ги. На тях, те са на тяхното ниво, много ниско ниво. Но, да… Второ, повечето, искам да отидете в манастир да си посветите живота на Бога, не на света, не на калта, не на ума. Ще ви водя по Пътя на Бога, за да станете първо Истински хора, и после ще дой- дат такива блага, но вие ще можете да ги управлявате. И египетската поговорка казва: Изобилието е проклятие за неподготвените хора. Е така, ако ти говоря един час, ще настръхнат много хора, но няма да ти говоря, защото… Разбираш посоката, само ти давам посока – страшна работа! Така.
  Из интервю за Портал12
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Обещанията" ...