ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Обетованата земя

  Древният е вложил в сърцевината на ватанкия език Своята най-дълбока мъдрост. Ехото на Ватан води душата към Обетованата земя. Тази обетована земя е символ на първичната святост на словото.
  Из лекция Етерният свят, изнесена на 9 април 1997г.
  В България има обетована земя от хилядолетия. Но българите, а даже и много ученици, са от много особен род същества. Те все цъфтят, но никога не узряват. Това е особено лошо за учениците. Те все тръгват, но винаги остават извън тесния път, извън истинския път. И точно тесният път е мостът между земята и Бога. В този мост (тесния път) е заключена вечността.
  Из тема за размишление Вътрешни закони, 7 май 1997г.
  Чистата свещена реч е хекао – свята земя, Обетована земя, девствена земя.
  Из лекция Въведение в хекао, изнесена на 2 септември 2003г.
  Дзен използва много странно думите. Той използва думите вместо безмълвието, и точно чрез думите учи на безмълвие. Тази пълнота в Дзен е толкова дълбока и неописуема, че е наречена чистата земя, девствена земя, която други упорито търсят и наричат Обетованата земя.
  Из лекция Дзен, изнесена на 2 май 2006г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Обетованата земя" ...