ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Нулата

  Нулата символизира центъра на кръга.

  Нулата също символизира голямото изпитание на живота. В това изпитание на живота мислите и чувствата се разтварят напълно и се явява един нов живот, но в място, което не е известно на ума.
  Из лекция Време и вечност, изнесена на 4 август 1998г.
  За думата нула:
  Буквата Н символизира свещения мост, свещения подход. В думата нула буквата Н е насочена към буквата У.

  Буквата У е буквата на Учителя, която е едновременно и Небитието, Пустотата, Нищото. Но за тези, които нямат подход, Небитието за тях е бездна, голяма опасност. Ако имаш свещен подход към буквата У, тогава минаваш през

  Небитието, което те отправя към буквата Л.

  Буквата А символизира вечно новото начало, новото раждане, новия подход, новото посвещение. Тогава винаги в душата се явява нова светлина, ново виждане, нов подход. Всичко това е скрито в тайната на нулата.

  Светлината на виждането винаги идва след любовта. Това означава, че нулата показва пътя на твоя живот.
  Из лекция Будната Любов, изнесена на 2 декември 1998г.
  Нулата е позиция на душата, на медитацията. Молитвата е само движение, важна подготовка към тайната на нулата, към тайната на живота, към тайната, при която Духът може да се познае, защото в нулата времето е спряло. Ето защо Учителят дава 12 часа или 0 часа - свещеният час на ученика, часът на Мъдростта. Това означава, че от 0 часа нататък е законът за връзка с Духа и това е ключът за вътрешното развитие. това е за които обичат Истината, да лягат след един часа. От 12 до 1 да започват с молитва, да четат малко, а да мислят повече, да се опитват да размишляват върху мисли на Учителя. това е време за свещен съюз със словото.
  Из лекция Време и вечност, изнесена на 4 август 1998г.
  Когато умът се пречиства с контрол, с неподвижност и когато утихне в своята крайност, той престава да съществува. Така ученикът започва да живее все повече в своята душа. Умът се движи по часовник, по символа на часовниковата стрелка. Но идва един момент, в който часът става нула - нищото. Обяснение: За всеки човек настъпва този момент, този час - нула - срещата с Духа. Умът изчезва. В нулата няма време. това означава, че все някога човек ще познае Нищото, което е неговата вечност, ще влезе да живее в Духа. Все някога стрелките така ще се завъртят, човек ще попадне в такова страдание, което с времето ще изчезне. Той ще се преобрази и ще влезе да живее в Духа. Защото най-тежкото страдание - това е нулата, в която времето изчезва. Изчезват всички мисли, чувства, изцяло навлизаш в своята душа. Ако си буден, ако си имал любов към Бога, Той те вкарва навътре в Себе Си, в Своята Душа, в Своята Дълбочина. Нулата е кръгът, окултен символ на съвършенството, означава: няма къде повече да ходиш, тя е краят, до който трябва да стигнеш. От нулата нататък започва ученичеството - пътят на душата в ново измерение.
  Из лекция Време и вечност, изнесена на 4 август 1998г.
  Когато преживееш Бога, ставаш единен с нулата, с Нищото. Това е скритата пълнота на живота. Това преживяване надминава всички въпроси и отговори, всяко слово. Всички въпроси и отговори са от света на времето, а преживяването на Бога е от света на вечността, от света на Истината.
  Из идея за размишление За въпросите, 4 август 1998г.
  Нулата е Бездна – от тук е излязла Единицата, Която е Върховно, проявено, скрито Същество. Първото неведомо движение на Бездната, на Нулата – и Тя е станала Единица. И затова няма друг Бог освен Бога. Бог е слезлият Абсолют, ограничил Се надолу: станал Бог, за да бъде по-достъпен. Пак не е напълно достъпен, не е напълно познаваем, но при Бога има приближване. При Абсолюта е абсолютно недосегаем. Докато Бог, Той е слязъл надолу и е позволил приближаване към Него. Нулата е извън всичко, тя е състояние на Нищото. Нулата е Великата Нероденост, Безначалие. С появата на Единицата вече имаме Начало. Нулата поставила Начало, слязла надолу, ограничила се е: тя пак остава в себе си, но е пуснала Единицата да движи световете. Поставя Начало, но тя пак си остава без начало. Тя се ограничава, но е Безгранична.
  Из лекция Числата, изнесена на 4 април 2016г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Нулата" ...