Книги

default

Новите формули на Бялото братство (с 300 формули)

Предговор
Всяка формула привлича своята разумна цел… Формулата съдържа в себе си съвършеното Слово… т.е. тя е Бог в действие.
Помнете: Словото е най-голямата преграда срещу злите духове – Словото има огнена природа… Вие, които се съмнявате в Словото – се отдалечавате от Мен… вие не можете да Ме познаете… Съмнението е паднал свят… Съмнението ви руши, но вие сте свободни… нали обичате свободата…
Всяко чисто слово развива огнената енергия т.е. първичната енергия… Реалното битие е мощен огън… Реалното слово е огън... Това ще ви разкрие Бог чрез формулата.
Господи, разкрий ми съвършеното Слово…
В тази книга нямам идеята да изнеса специалните формули на Бялото Братство. Специалните формули аз ги скривам от този свят, те ще останат в дълбочината на огъня.
Тези формули са свързани с висшите тайни на огъня и вие бихте се изумили, защото щяхте да разберете съкровени тайни на Бога, но те остават в дълбочината... Аз казах АУМ, съкровеното остава заключено. Извън огъня животът е беден… Извън съкровеното животът е за съжаление… Благословени са всички тия, които се стремят към съкровеното… към ЕНЪ – СОФЪ. Когато Аз ограждам едно същество, което обичам – Аз ограждам себе си, защото това същество не е нещо външно, то е едно мое специално чувство – така Аз съхранявам Бога в себе си – така Аз пазя свещеното в себе си, защото ние не можем да обичаме това, което е извън нас; това, което обичаме, е Бог, който е дълбоко вътре в нас и това е тъкмо специалното чувство.
Когато аз имам специално чувство към някого, това специално чувство се ражда в мен от Бога.
Бог има специално чувство към определен човек , а аз трябва да имам свещено отношение към това чувство, защото то е свещено желание на Бога.
Когато аз обичам някого – аз се уча на свещено отношение към Бога – само там, където има свещени отношения, се развива Бог – така аз изграждам Бога в себе си.
Казвам: Свещеното отношение е велик символ, а същевременно и велик метод.
Когато хората познаят тази дълбока любов и мъдрост на Словото, ще дойде и космическото християнство, защото Христос се намира във вътрешния живот на Словото.
Най-висшите степени на Любовта, Мъдростта и Истината идват от новото разбиране на Словото.  Задълбочаването в Словото е влизане в Духа, защото Духът се крие в дълбочината на нещата.
Словото е първична сила на Духа… Само чрез Словото ние можем да се родим отново в Духа.
Висшата степен на Словото е самата същност на Духа,  това е Словото – Духъ. Това е изпълнението на нещата.
Формулите са висша практика – те водят до познаване на същността, до познаване на съкровените тайни на живота – това е пътят на окултната наука.
Представител на Божествения свят е Духът… представители на духовния свят са Ангелите.
Казвам: Представител на Божествения свят е висшата разумна енергия. Съкровените тайни на окултната наука ревностно са се пазели от египетските жреци… специалните формули и сега се пазят… те се охраняват с Огнения принцип… Аз нямам намерение да разкривам тези ключове… Аз имам право само да подготвя пътя към Тайната, но всеки сам трябва да влезе в нея,  ако издържи трите смъртоносни страдания.
Окултната наука работи в дълбочините, а религията работи на повърхността… Само окултната наука се домогва до дълбоките вътрешни тайни на християнството…
Помнете: Окултната наука на Бялото Братство е запечатана с 10 печата. Тук се намира Висшето съкровено знание, което произхожда от принципа. Принципът определя най-могъщото влияние… това се отнася до могъществото на диамантената воля.
Само диамантената воля разбира символите т.е. езика на Небето.
Най-дълбоките окултни съчинения са написани символично и условно, а в думата условно се крие безусловност…
Казвам: Символите са достъпни само за посветените – те са ключове на посветените, те са ключове на Духа – един такъв велик ключ е ПЕНТАГРАМА, за която е говорел Учителя.
ПЕНТАГРАМА е универсален метод и синтетичен ключ за връзка с Бога. Ключът ПЕНТАГРАМА може да се завърти само чрез развитието на 5 лъча, които са Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел – който има тези качества има и ключа… Всичко това означава едно изключително развитие. Това е главната задача на учениците в окултната школа на Бялото Братство.
Казвам: Развитието на волята е постепенно… Велика е системата на постепенното… това е системата на постепенните изпитания на качествата.
Чистотата и силата на волята могат да се развият дотолкова, че да влияят на природата – а и нещо повече…
Помнете: Всеки, който иска да се занимава със секретите на Природата, трябва да пречисти и усили своята воля.
На едно много високо ниво всемогъщото влияние е винаги едно изключително вътрешно развитие на волята. Волята действува като всемогъщо същество – по въпросите на волята много съм ви говорил…
Чрез Духа мисълта става изключително динамична и всичкопостигаща, но дълбоките секрети по този въпрос принадлежат на най-висшата и съкровена област, която мога само едва да докосвам.
Помнете: Формулите живеят като разумно създадени творения – те са активни и разумни творения на Духа… а разумното винаги изисква разумност… затова първо се минава през чистотата. Тайната на тези неща, които се изнасят, се знаят от тези, които са минали през посвещението на Пентаграма…
Казвам: Въпросите на живота се разрешават с могъщо огнено слово – това се отнася до великото учение на Учителя – Петър Дънов – Беинса Дуно. Формулите според Учителя са специални еманации на енергията.
Казвам: Формулите са чиста лъчиста духовна енергия, която произлиза от принципа на чистотата, а чистотата е неизтощимият източник на енергията, защото чистотата е изобилна на качества т.е. на изтънчени сили и елементи.
Казвам: Чистотата определя раждането на добродетелите… само изтънчените сили работят динамично и могъщо, това е тайната на извора.
Помнете: Висшата Небесна енергия се извлича и трансформира от низшата енергия… т.е. плодовете излизат от земята – така aдептът прави от себе си един блестящ слънчев център.
Казвам: Добродетелите блестят и създават чудни Божествени отношения. Даже и за бъдещите векове – това е вече красота – това няма нищо общо с църковни проповеди… това, което проповядва в човека, са качествата и добродетелите… знаете ли за тяхното ухание.
Казвам: Чистотата е тайнствен и могъщ ключ на адепта, на посветения… така чистият постига всички свои цели, защото Духът е с него… А защо Духът е с него? – Защото чистият има само разумни желания – чистият постига своите цели, защото Духът в него е силен и може да материализира желанията и идеите си.
Ние знаем, че църквите имат отрицателно отношение все още към Учителя Петър Дънов, но това се отнася до дълбокото неразбиране… тяхното бъдеще е нашето настояще… ние рано или късно ще бъдем в единство. Това ще стане само след пречистването – когато ние се познаем като братя и сестри имащи само един Бог – един Отец на всичко живо… Сега чрез великото учение се ражда новата раса… Огънят на Любовта е оръжието на новата раса… Огънят е нашето тайнствено могъщество… Учителя ни е научил как да разберем истинското учение на Христос – нашите методи са вашето бъдеще… ние ви обичаме, защото в нашето учение  омраза не съществува, тя е невъзможна.
Казвам: Идва великото време на ученика, защото тайно в него се ражда новият човек – и това е Христос. Ние се разбираме с всички чисти същества, или с всички, които се стремят искрено към пречистване.
Нашето учение – говоря от името на вътрешния кръг на Бялото Братство – ще се наложи в света, защото основата му е чиста любов.
Ученикът не е медиум или фанатик… Ученикът е съзнателен – той познава законите и принципите на Словото. Медиумът не е посветен, когато той прави – той нищо не знае, защото има нещо повече от молитвата и вярата – това е Любовта. Ученикът има истинска мъдрост, а природата е само негов съюзник… По-слабите ученици имат силна воля, а напредналите, които им помагат, имат диамантена воля. Тази воля има власт над всичко, тя управлява и елементите, и егрегора на обществото, също и астрала. Има действия на формулите, чрез които се влиза във висшия свят, а що се отнася до чистата енергия на ученика – тя е сбор на различните видове добродетели, а добродетелите са живи сили в природата – живи течения.
Има хора, които имат знания на магьосници, но нямат проникване – нямат енергия, защото Духът не е с тях.
Проникването и Огънят не се създават – те се развиват само при определени специфични условия на Духа.
Който иска да навлезе дълбоко в съкровеното и чисто знание, трябва преди всичко много добре да изучи своя характер и своите склонности.
По пътя на пречистването ученикът се домогва до тайната на Бога… външният израз на тази тайна гласи, че Бог сам себе си е зародил, това е тайна в тайната… така и посветените се раждат в себе си.
Чистият става Дух, а Духът е виждащ във всички светове - и видими,  и невидими – чистият привлича сили от всички неща.
Медитацията с формулите е значително важна, тя е постепенно умъртвяване на злото… и разлагане на неговите елементи.
Всяка формула е принцип, тя е флуидически проводник на Духа – тя е синтетичен метод.
Символите са абсолютно средство за защита – те са небесни оръжия, чисто небесни идеи, а ПЕНТАГРАМА е свещен символ, но тук аз няма да обяснявам законите и принципите на  ПЕНТАГРАМА – това е въпрос на отделна книга…
Всяка формула изразява себе си – своя живот и своята идея.
За да разбере формулите,  ученикът трябва да се пречисти и да се освободи от всичко лично – именно затова аз давам и такава подходяща формула:  Господи,  освободи ме от всичко лично.  В нея има скрита красота – както и във всяка формула.
Ученикът трябва да работи много върху себе си,  за да се освободи от личното,  и след като се освободи,  той ще може да прониква дълбоко в себе си – където ще види красотата на живота, където ще види същността,  и тогава той ще бъде изумен – това се отнася до посвещението на ученика в центъра на ПЕНТАГРАМА, това е най-високото посвещение на земята,  с което ученикът завършва човешката степен на развитие и влиза в новия живот… Посвещението в третата степен на ПЕНТАГРАМА е нещо изключително – нещо необикновено, но все още са малко учениците, които могат да превърнат агонията, т.е. смъртоносното страдание, в радост и светлина. Това посвещение е един много дълбок окултен въпрос и той се отнася само до вътрешния кръг на Бялото Братство, а що се отнася до окултистите от външния кръг,  те имат само някаква представа за това, но в случая представите нямат значение.
Аз съм благодарен и щастлив, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени. Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина.
С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надраснали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба… познаващи същността на учението… чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане… няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време,  в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение – смирението е висок връх… Огнената група във Варна работи ежедневно, няма отлагане, няма отпускане, няма умуване, няма удоволствия – огнен цикъл… Могъщи огнени практики – в тихите часове, когато светът спи, ученикът работи. Трудно се спи, когато ученикът е запален от великото  и универсално учение на Учителя, трудно се яде – защото истинската храна на ученика е преди всичко огън… Критикарите са извън учението, тези,  които ни одобряват, също нямат значение за нас – мощна работа, огнен стремеж, мощно окултно развитие, изключителна воля.
На тези от църквата, които хвърлиха групово проклятие срещу Учителя и срещу мен, ще ви кажа, че ние ще ви отмъстим с троен удар – ние ще ви отмъстим с любов – да,  с любов и могъщи благословения, това е нашето оръжие, а не жалка омраза и невежество, не дрипи, а любов, любов  като огън, любов като стихия, любов като самия Бог – да,  Любовта – Свещеният огън, няма противници… проклятията са илюзия, а всичко, което е илюзия, не е любов.
Ако имах право да ви говоря за науката, за стихията, бих ви говорил много, но аз я скривам, защото още не сте готови за това универсално оръжие, наречено Свещеният огън, което се дава само след ред изпитания и накрая чрез посвещение. Много окултисти носят етикети ученици на Учителя – нищо няма да остане от тези етикети – стихията не се заблуждава – важно е не ти за какъв се мислиш – важно е становището на стихията, становището на Духа.
Учителя го е казал: Седем пъти ще ви прекарам през огън – и този огън вече работи.
Казвам: Истинските ученици не мислят за посвещение – те работят, и погълнати от любов към своята работа, в един прекрасен ден те стават просто достойни за вътрешния кръг…
Окултният ученик не мисли за Любовта, а гори. Тези, които много мислят,  имат много съображения…
В живота на истинския окултен ученик  Учителя заема първо място, а всички други дългове са на заден план… Всички тези, които поставят семейството си или професията си на първо място, или коя да е друга дейност,  са отвън… нека не си въобразяват, че са ученици – те са слушатели.
Първо е Учителя – после е практиката на учението, което е едно и също,  т.е. първо е учението, а после е яденето, дишането, спането и други работи… Някои, като ме слушат, могат да си помислят, че съм фанатик, но това е лъжа – фанатизмът спада към една особена болест, която се превръща в жестокост, а жестокостта е отричане на Любовта… във великото учение на Учителя няма място за нищо излишно и старо… старото умря.
Словото е разрешението на всички въпроси – но това се разбира от тези, които познават Словото като Бог.
Красиво е, когато Словото се разкрива на човека, това става отвътре, и за този, който разбира, Словото става ръководител и защитник… Словото в своята най-висша степен е самата същност т.е. самият Дух на нещата.
Казвам: Когато словото се пречисти – то става Дух и се проявява като Дух – като същност…
При чистото слово енергията на формулите е изключителна – да, Бог живее в особената енергия – тази особена енергия е наречена Свещен огън, а именно този огън е ключът към живота.
Болестите, злото, тревогите не могат да понасят лъчите на Свещения огън. Свещеният огън няма противници – той е покоряващ принцип.
Най-могъщите сили се намират в чистото слово, което е основата на Свещения огън…
Когато човек е въоръжен с чистото слово, което е същността на формулите – тогава около него има огнена стена – в тази стена се разбива всяко намерение на злото.
Мощно слово значи мощно разтопяване, но това се отнася до Словото – Принцип, такова слово т.е. такова оръжие имат само синовете на Бога – съществата на Царството Божие – или по друг начин казано - Царството Божие това е Принципът на Словото.
Ученикът знае как да воюва със Словото, с Принципа,  т.е. с безусловното оръжие – това безусловно оръжие господства навсякъде.
Човек трябва да се пречисти, за да може Елъ да работи чрез неговия Дух – човек е само изпълнител, всъщност Бог работи – всичко друго е проводници.
Помнете: Чистото слово това е сгъстената Божия сила, която разрешава всичко, това е огън – това е огънят на новото учение – самият Дух се сгъстява като огън в словото и работи универсално, а чистото слово определя самото огнено единство.
Дълбоката и окултна същност на формулите се разкрива само на тези същества, които са тръгнали по пътя на пречистването, това е основата на всички окултни учения – пречистване от лоша храна, лоши мисли, лоши чувства, лоши постъпки и когато се постигне една определена степен на контрол – започва началното обучение в окултизма.
Без чистотата ние не можем да бъдем единни с Бога – когато нечистият хвали Бога, той го цапа – въобще всяка работа, която хване нечистият, се оцапва.
Словото, това е покоряващата Божия сила, а формулите са самият ключ.
Аз не бих изнесъл никога тези неща за формулите – ако Учителя не искаше, но тъй като Tой иска – за мен неговата воля е свещeна и именно затова тази книга ще бъде издадена – разбира се що се отнася до специалните формули, аз не мога да ги изнеса, защото отговорността е изключително голяма и който не издържи на нейните изисквания, влиза в хаоса… тук не правя никакъв компромис, защото е невъзможен.
Чрез словото работи висшият свят, а ако отидем още по-надълбоко – словото е дейност на Бога и в най-високата си степен, то е висша тайна на Бога.
Висшата тайна на словото се отнася до огнените вибрации на Духа, това е сгъстеният огън.
Казвам: Проблеми има, защото има материално и астрално съзнание. Проблеми има, защото няма огън, а огънят е същността на живота.
Злото не се противопоставя на Свещения огън, защото Свещеният огън е Бог, а този огън е абсолютна стена, в която злото се разбива – искам да кажа формулите могат да правят стена, в която злото се разрушава.
Формулите, които излизат от едно пречистено същество, работят безусловно.
Формулите са живи духовни същества – истински действащи сили – това са Божествени проникващи трептения.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg
Казвам: Мощните вълни на словото са мощните вълни на Бога.
Работата с мисълта е сеене, и кой каквото е посял, ще жъне – които са сяли вятър, ще жънат урагани, които са сяли злото – ще жънат нещастие…
Мислите на човека показват какъв ще бъде неговият живот, защото животът се изразява чрез мислите, чрез словото.
Казано е в Кабалата: Ние постигаме Бога като висша мисъл – висшата мисъл е негов израз. Има един древен закон от Египет, който е универсален. Той гласи: Потъването или по-точно вглъбяването в Словото е вглъбяване в тайните на Битието…
Казвам: Словото е велика тайна. Словото е тайна в тайната.
Когато ученикът се пречисти – Словото му дава методи за висша окултна еволюция и методи за посвещение. Посвещението е велик ключ на живота – посветеният става господар на живота, защото се слива с Духа. От тук нататък започва истинският живот – всичко дотук е било подготовка за истинския живот…
Посвещенията са на различни степени – те дават нов и силен импулс за духовна работа.
Когато умът работи усилено в словото – това е под ръководството на Духа и тогава низшите духове отпадат – така умът се освобождава, защото Духът е господарят на живота.
Когато аз видя, че един ученик има сериозно отношение към словото, и че работи усърдно за пречистването му, този ученик е нещо особено за мен, защото със словото работи не умът, а Духът, а Духът ми е винаги близък, защото той е винаги свят.
Казвам: Пътят на словото е най-великият път, който аз познавам – пътят на словото е раждане на Бога отвътре – Бог се ражда в словото отвътре, и така мощната невидима реалност става близка и ни се разкрива… В реалността няма съмнения т.е. всичко, което е извън реалността, е съмнение, а съмнението значи разрушение… съмнението няма живот в огъня – тук то е безжизнено.
Най-висшата динамика се намира в чистото слово, а в окултизма се знае, че злото се ликвидира с динамика… ето защо ви е необходима чистота, защото в нея се ражда динамиката, тоест Духът.
Мощният огнен поток на една формула парализира всички зли духове, това е една висша изява на Словото-Бог или Словото-Принцип.
Аз имах случай, когато преди години, поставен в много тежки ситуации и обстоятелства, работех на ден с около 1600 формули – това беше една изключителна програма, дадена ми от Учителя – за да разбера някои тайни на висшия свят – имал съм формули, чрез които съм посещавал адепти от други звезди – моят ангел пазеше тялото ми, а Учителя ме ръководеше. На луната в разговор с един изключителен адепт аз видях какво означава смирението – като дълбочина и святост, но не само това, много други неща, които засега ги затварям. Много са тези, които се съмняват, но те за мен нямат значение. Тук идеята ми беше да кажа за една изключителна формула, с която, когато я произнесох по огнения метод, цялото Небе, безброй ангелски йерархии бяха на крака и аз само видях част от красотата и силата на този свят наречен Словото. Тази техника не е силна, тя е всемогъща… аз видях как Бог работи всемогъщо чрез Словото – всичко това усили моето смирение и изучаване на тайните на окултизма и Кабала.
Словото и свободата са едно.
Имах случай да видя как могъщият Учител работи за мен, как ми се открива и как ми помага – милионите упражнения с формулите ми разкриваха много тайни. Благодарността ми към Учителя растеше и в един момент разбрах тогава, че да му благодаря е нещо много дребно и аз му отдадох целия си живот, това е безусловно, това е най-хубавото решение, защото то произлезе не по дълг, а по свобода – по любов.
Когато през 1987 година на 6 февруари навлязох в самадхи – аз видях още един път любящата ръка на Учителя в моя живот, който преди това беше само усилия – много, много, много усилия, около 50 000 хиляди закона, много работа – свещена работа, много изпитания – свещени изпитания. Що се отнася до великото посвещение, което Учителя ми даде, не мога да разкажа, защото окултните закони не позволяват – мога само да кажа, обични братя и сестри, от вас се иска само едно нещо – усилия, усилия, усилия и в един прекрасен ден Той ще дойде – тогава дори и слънчевата красота някак си бледнее, защото тя е само едно отражение на Словото, тя е само едно по-дълбоко отражение на идеята – Бог, но все пак отражение, излъчване на Словото, но същността е винаги по-дълбока от отражението… милионите усилия се възнаградиха – те продължават и сега в тихите нощи, в тихите откровения, в новите откровения на Учителя.
Спомням си вълната на Учителя, вълната на учението, която ме беше обхванала. Сънят се разбягваше, храната се губеше – нова храна имах – храната на Живото Слово. Когато съм казвал на някого, че съм живял на година с 250 лева, близките ми се усмихваха и не вярваха много, но това нямаше значение, нали. Учителя знаеше и нали той е моята мярка, а тази мярка е чиста и светът и неговите мнения нямаха за мен значение… Дълго време имах работа със словото – около 12 – 16 часа на денонощие – много работа, работа от любов – доброволна. Спомнях си как спях на стол – когато лягах в пет часа, за да не закъснея за работа – после работата си отиде, за да бъда погълнат изцяло. Имах критики и нападки и от близки, и от Братството, и от КДС – към всички тях изпитвах еднакво съжаление, защото учението ме беше погълнало. Спомням си какво означаваше за мен учението – то беше на първо място, но за външните хора то беше крайност – колко се радвам, че не ги разбирам – какво ли разбираха те от огъня на новото учение. Правех по 6 – 8 – 10 – 11 часа на ден формули на книги, имах и много друга работа – изписвах цели кашони с тетрадки. Това, което търсех, го намерих, и му се отдадох изцяло… Вие, които ми пречихте в учението – вие го усилихте така, че то стана моят живот – каква крайност - аз имах и други подобни крайности, но за тях сега няма да говоря. Цялата критика на света, а и на „братя и сестри“ нищо не струва в сравнение с една мисъл на Учителя,  щом Учителя ме одобрява – мнението на света е без значение за мен… Да, светът притежава мнения, но не и мъдрост… Мъдростта е в Учителя, а той ми даде мярката за нещата. Пътят, по който ме водеше Учителя, беше изключителен – изкушенията окапваха едно след друго, нечистите храни, нечистите мисли, нечистите чувства, нечистите желания – разбира се, това е крайност за някои – песента на критиката и сега се пее с нови гами, но тя е остаряла дрипа, защото когато си запален от Учителя, ти гориш, ти живееш…
Дълбоките преживявания, които Учителя ми даде докато живеех изселен от Варна – в гората, ми помогнаха да разбера дълбоките тайни на живота… и как работят формулите. Сега искам и на вас да помогна, но според вашата свобода и разбиране, и макар че не мога да изнеса специалните формули на Бялото Братство, ще изнеса достатъчно ясно това, което трябва да изнеса според мярката. Аз работех мощно за Учителя и Учителя работеше мощно за мен – той ми посочи методи как се развива абсолютната вяра, безусловната вяра… Това беше началото, защото само вяра не ме задоволяваше – после дойде и Любовта, после и Мъдростта, после Истината, и накрая и тяхното съединение, после пътят на волята от силна воля към диамантена воля… За диамантената воля има специални упражнения, които аз пазя за тези, които ще бъдат посветени във втората и третата част на ПЕНТАГРАМА.
Спомням си, когато имах дни с формули по 6 – 8 – 10 – 11 часа на ден, а и малко повече – имах и идея за 24 часа, но Учителя искаше друго от мен и аз трябваше тогава да се установя за около 6 часа, за да мога много да чета и работя върху себе си и върху изучаване тайната на изкушенията и змията и нейните ходове… Учителя чрез формулите и вътрешните закономерности  ми разкриваше… Знам през колко страдания, тежки агонии и страхотни изпитания преминах… Да, страданията бяха смъртоносни, но Учителя беше с мен. Това направи смъртта за мен жалко същество, за нея си бях изработил една специална усмивка, да, тя не може да ми отнеме усмивката. Някои може да помислят, че се хваля, но аз си давам вътрешен отчет за всичко, което говоря, мненията настрана, гордостта настрана – това са парцали на Черното Братство. В нашето учение няма парцали, а от вашето съмнение ще си направя украса, защото в Огъня няма ум, няма ходове, няма лавиране, няма хитрости – те умряха, те са в гроба… А дали наистина са в гроба? Наистина злото умря, и ще ви кажа, че когато злото умре вътре във вас, то умира и в окръжаващата ви среда…
Да умре злото … това е една много красива смърт, да умре гордостта , да умре лъжата – това е все една красива смърт. Формулите се дават на ученика, за да служи с тях той на Бога, а не на себе си. Те са всемогъщо оръжие, а специалните формули са метод на Абсолютния свят – те са решаващи за всичко, те са ключ на Огъня, но само огънят работи с огъня и всеки успех се определя от посоката на огъня. Мислите, с които работите, определят какво ще стане във вашия живот. Мислите, които храните, това и очаквайте… но в това число влизат и мислите ви от минали прераждания.  Да пречистиш мислите, значи да се освободиш от бремето на настоящето и бъдещето, а миналото трябва да си го понесеш, понеже си си го посял. Често хората правят добро, а не им отговарят с добро, а даже със зло, и те като не познават законите, мислят, че това е неправда, а това се отнася до жалкото невежество - защото, когато правиш добро, то ще даде плод не в сегашния живот, а в бъдещия, а злото идва от вашето минало и няма значение, че не одобрявате това, защото вие с това не одобрявате миналото си. Все едно дали го одобрявате или не – вие сте го посели и то ще дойде и ще ви намери… Не можете да го скриете от кармата – има само един изход, но това не е моя задача в тази книга, макар че има формули, които давам и които се отнасят до разрушаването на кармата… Само ще кажа, че чистотата е абсолютното оръжие, но тя не е обикновена наука. Чистотата е магическа наука, това значи да си едно с Духа, едно с Истината. Само Истината може да се справи и с миналото, и с настоящето, но нейните методи се разкриват само в окултните и Божествени школи на тези, които имат истински стремеж. Когато те придобият чистотата, те всъщност придобиват огнената сила на Духа, с която миналото се сгъстява и вместо 1000 години страдания всичко става за една година, за месец, а може и за по-малко време, но вашите качества, вашата инсталация трябва да е годна да издържи големите напрежения и страдания -  въпрос на качества. Тук няма връзки, тук никой не може да подкупи кармата… Тука валутата не върви – плащаш, умираш – или се влачиш хиляди години в еволюцията.
Хиляди години влачене в еволюцията и жалко е, че това става с хората, които понякога се присмиват на червея… Да, червеят има пълзящо съзнание, той е пълзящ дух, има вървящи духове, има летящи и блуждаещи, но има и велики същества, които със своята воля са си изработили огнено тяло – огнена аура. Тук орелът може да мечтае за висотата, но това е неговото бъдеще… Бих ви разказал много за орела, но нека да го оставим да си лети и да се радва на висините. Но полетът, който дава учението на Петър Дънов (Беинса Дуно), е изключителен, това не е вдъхновение за няколко хиляди години, това е безкрайно вдъхновение, но то се отнася до посвещението в третата степен на  ПЕНТАГРАМА, което е един велик магически процес на Духа.
Името Беинса Дуно е шифър, то беше шифър още в Египет, когато работехме заедно под пирамидата… Името Беинса Дуно е едно от имената на Абсолютния Дух, но Учителя се е облякъл в такова смирение, че кой може да го види – само този, който се е домогнал до висшата тайна на смирението, а то отговаря на един от великите аркани на Мъдростта. Учителя ще бъде разбран в бъдеще дори и от своите близки ученици… Учителя се познава на едно по-високо равнище само от вътрешния кръг. Учителя не се познава със задаване на въпроси – колкото и разумни да са те… Учителя се познава по-друг път, но този път е дълъг, това е пътят, при който силната воля е надрасната и се работи в полето на диамантената воля. Това е един изключителен свят и тогава, когато постигнеш тази воля, ти ще се съединиш с Истината и Той ще ти се открие, а що се отнася до външното име на Учителя – Петър Константинов Дънов, то това е само подготовката - П.К.Д. означава Пътят към Духа – това е пътят на начинаещите… Учителя има и трето име – то се дава само на вътрешния кръг… Ще кажа само, че то съдържа тайната на живота.
Само чистотата може да бъде мярка, само чистотата е закон на Абсолютната Любов… Само на чистия се дават ключовете за да постигне той своите цели.
Всички науки са празна работа в сравнение с чистотата – вътре в чистотата всяко зло губи своето влияние, защото Истината се съединява с чистотата.
Казвам: За истинския човек никога не настават лоши дни – лошите условия са за него един по-добър шанс за израстване в Духа…
Помнете: Словото е тайната на всеки успех… Висшите сили, които се намират вътре в словата, устройват всичко.
Чистото слово е сбор на разумни окултни сили.
Има формули, които не са нищо друго освен могъщо работещият Бог, има формули, които са работещи висши същества… Има формули, които носят здравето, но трябва да се живее мъдро…
Има формули, които са пряко влизане във Висшия Дух, това става, когато Духът желае сам да те приеме в своята аура, в своя живот.
Ученикът трябва ежедневно да практикува вътрешна чистота – само така се премахва завесата.
Формулите са свързани с практическата част на окултизма и когато ученикът е пречистил себе си и своите мотиви, Духът влиза във формулите и динамизира енергията. Например: Господи, Ти се справи и с това зло… Понякога стихията на трептенията работи моментално и безусловно, злото е безпомощно срещу огнените вълни, срещу огнените вибрации на Словото…
Изход има и от най-тежките събития и той се определя от чистотата.
Формулите господстват само чрез чистотата. Ако в едно учение липсва тази основа – чистотата, не се заблуждавайте, че то е истински път, то може и да стане ваш път, но то не е истинският път.
Истинският окултизъм е практика, а не разсъждения и одобряване на идеята за чистотата.
Духът живее там, където има чисто слово – това е неговият дом… В тази чистота змията е безсилна, защото чистото слово работи безгрешно. Каквато и опасност да се появи в живота ти – не мисли за нея – такъв е окултният закон – спри да мислиш за нещо и то умира.
Казвам: Прекъсне ли се връзката, прекъсва се и мисълта, но ръководещото е мисълта, тоест когато мислиш за нещата, ти се свързваш и обвързваш с тях. Спри мисълта за тревогата и тя… Тревогите се сбъдват чрез подхранване.
Същественото в живота е преди всичко Словото – Духът на Словото. Придобиете ли Словото, всичко друго идва, но трябва да имаш много силно чувство за контрол. Трябва да имаш свещено чувство. Ако искате да разберете дали човек ви обича, трябва да знаете,  че мярката е тази… щом човек е вътре във вашата мисъл, то вие го обичате… Доколкото е вътре във вас, това предшества бъдещи срещи, бъдещи връзки, бъдещи отношения.
За да имаш секрета на формулите, трябва да имаш дълбочината на Любовта. Щом имаш тази Любов, всичко друго ще ти се даде, всичко е в ръцете ти, но тази чиста Любов е надземен подвиг, тя е необикновена сила.
Казвам:  Всяка формула се кристализира в своята идея – в своя замисъл. Има формули, които дават точното и безусловно знание – ученикът трябва да работи много, за да се домогне до този ключ на живота.
Формулите са същността на окултното учение, ядрото. Ето защо Учителя започва всяка важна дейност със словото, с началото.
Нещастие, неуспехи, бедност те са знак за падение в мисълта. Чрез пречистване на словото човек се ражда в Духа.
Успехът се образува вътре в мисълта, но мотивите трябва да са ясни – за да може мисълта да получи енергия от Духа.
Има слово, което е съвършен израз на Бога. Този израз е съвършеното оръжие, но това изисква божествен начин на живот.
Съвършеното Слово е принцип на висшата еволюция, тоест чистата окултна еволюция е изразена в съвършения израз на Словото.
Всичко във вселената е слуга на Словото и придобиеш ли Словото, ти влизаш в най-красивия живот, а това е животът на Бога.
В Словото се крие същността на Духа – същността на живота, този живот е извън смъртта, извън страданията, извън злото, извън времето, защото животът не подлежи на ограничения. Животът, това е висшето богатство, това богатство е над всички блага, това богатство представя силата на Любовта, тоест силата на Бога.
Силата на живота – това е силата на Любовта, на тази Любов се дават методите да постигне тя своите цели – своите разумни цели.
Енергията на Любовта е Бог и тази енергия се предава безусловно на съществата – всички разбират нейния език, нейния вътрешен говор.
Любовта е връзка с Бога – отвътре. Тази любов се предава на всички разстояния, защото тя е процес на Бога. И когато формулите произлизат от тази Божествена Любов, разстоянието няма значение – тя работи безгрешно.
Формулата е живо – пътуващо същество и разбира се, помагащо, лекуващо, вдъхновяващо, подкрепящо, успокояващо, защото Словото е Бог… За тези формули понятието "далеч" не съществува.
Чрез формулите ние влизаме във велико вътрешно единство, защото формулите идват от самия Дух.
Формулите работят и проникват и в отвъдния свят…
Когато една формула се придружава от чист мотив – тогава успехът е сигурен, защото тя е свързана с Бога, а всичко, което е свързано с Бога, успява.
Дайте път на Словото в себе си и не се безпокойте, то ще уреди всичко по най-хубавия начин. Словото е, което урежда нещата, и нещо повече – Словото е насъщният хляб.
Когато Словото стане дом на Бога – тогава започва истинският живот – една нова енергия се вселява и животвори човешкото същество.
Това, което ще ви донесе всички благоприятни условия на живота, е контролът на словото… Тук става въпрос не само за външни благоприятни условия, но и за вътрешни, защото контролът дава една изобил