ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Нова година

  Новата година изисква от всички нас Нов Подход към себе си и нов подход към другите. Аз се чудех дали нещо да ви пожела- вам, смятах да ви казвам какъв план имат и как прекарват Новата година японските Посветени… Един много Дълбок Празник… Но все пак не исках да ви давам правила, за да не ви ограничавам, макар и мъдри…

  И затова накрая ще ви кажа:
  Вярвайте напълно в доброто и злото ще се обезсили. И тогава вие ще го уморите, а не то вас.
  Вярата на човека това е властта на Бога вътре в нас. Тази власт е универсална – всеки ученик трябва да й даде условия. И когато й дадете условия, ще познаете Истината, защото Вярата в нас, това е Бог.

  И накрая, последната мисъл, с която завършвам:
  Бог се ражда, когато повярваш в Него напълно, без остатък.

  Надявам се, че Новата година за вас…, ще ви насочи към нови изисквания, едно покачване на летвата – това важи за всички, които се стремят, това важи и за мене.
  Из Послание за Новата година, 3 декември 1997г.
  От ученика се иска, въобще през следващото време, през новата година, пък и от днес: ежесекундна практика, не ежедневна, вече е късно, ежедневната е разтеглена – ежесекундна практика! Казвам това, защото искам да ви кажа какво означава думата практика: думата „практика“ означава в нито един миг да не се отделяш от Същността, от Любовта.
  Из лекция Суфи, изнесена на 6 декември 2011г.
  Накрая ще ви кажа някои неща във връзка с Новата година, някои неща ме питаха в София, в Добрич. Питаха ме как да празнуваме, на какво да наблегнем. Няма да ви говоря много, ще ви кажа следното:
  Учението изисква главната си енергия, съществената си енергия да я отдадеш за истинските неща на учението. Главна енергия означава над 70% от енергията си. Ако ги дадеш за музика, за паневритмия, за добро, за справедливост, за отглеждане на някаква котка, цветя или дългове, ти ще се отклониш от учението и след време скъпо ще плащаш.

  Това, на което трябва да се отдадеш, е същността на учението. Главната енергия трябва да се отдаде за главни неща. Нито доброто, нито справедливостта няма да решат въпросите. Те идват по-късно. Основата на учението, знаете от Учителя, това е Любовта, Мъдростта и Истината – тези три неща ще осмислят всичко друго. Тогава ще имаш мярка кое е добро и кое не, ще знаеш кога си справедлив и кога не.
  Из идея за размишление Огънят, 7 декември 2004г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Нова година" ...