ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Новалис

  Това е същество красиво. Това е една душа, която не докосва земята. Това е говор на една съкро вена душа — същество, така наречено на „магическия идеализъм”.
  Из лекция Новалис, изнесена на 6 юли 2010г.
  Казва: Да твориш поезия, означава да създа- ваш живот. — Така е било в древността.

  Поезията лекува раните, които нанася разсъ- дъкът.

  Поезията е учение за красотата.

  Книгите, казва, са същества. — Както и Учителят казва — живи същества.

  Любовта е моята постоянна мисъл.
  Новалис
  Из лекция Новалис, изнесена на 6 юли 2010г.
  Казва: В простите слова се крие особена сила. Колко е красиво тихото и безмълвно общуване с живота!

  Откъде идва водата в извора?
  Животът е едно безименно възхищение. Аз изпитах този чуден и дивен възторг от съществуванието.

  Казва:Любовта е безмълвно благоговение. Който не разбира природата, тя му отнема покоя.Когато вникнеш във вътрешността на нещата, възниква свободата.
  Новалис
  Из лекция Новалис, изнесена на 6 юли 2010г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Новалис" ...