ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Николай Райнов

  Николай Райнов е един от преродените богомили.
  Из лекция За поп Богомил и неговата мъдрост, изнесена на 6 октомври 1998г.
  Както знаете, един от Богомилите, изключително предано същество.

  Николай Райнов е една много богата душа. Това е вглъбен в себе си Дух, живеещ повече в невидимата реалност. Той се опива от древни ръкописи и от забравени книги.

  Той е един много стар търсач на Истината. Голямо творчество: около 137 книги, голям търсач във всякакви области – търсач с много широко съзнание. Завършва духовна семинария и рисуване.
  Из лекция Николай Райнов, изнесена на 3 юни 2014г.
  Николай Райнов е нещо уникално в нашата история: духовник, професор, поет, белетрист, драматург, есеист, художник, литературен критик, голям учен, изкуствовед, преводач, моралист, неизтощим разказвач на приказки, вдъхновен фолклорист, декоратор и график, майстор на илюстрацията, теософ и мистик. Роден в село Кесарево, Търновско, през 1889 година.

  Прероден богомил и поради това тясно свързан с Богомилското учение. Когато издава „Богомилски Легенди“, това е смутило много хора: рядка книга, много специална, трудна за възприемане – 29 легенди на Боян Мага. Допуснат е в архивите на Малта при богомилските книги първият път; вторият път не е допуснат – има си причини. За него Богомилското Учение е нещо специално. Това са истински Апостоли на Древна Божествена Школа. Както казах, получил достъп до строго пазеното хранилище на Тайната Богомилска библиотека в Малта, в която има много стари и старопечатни Богомилски книги. Отлъчен е от църквата най-вече заради един роман.
  Из лекция Николай Райнов, изнесена на 3 юни 2014г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Николай Райнов" ...