ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Нервността

  Който се храни с заблуждения, нервността е неговата заплата. Как може да се успокои нервният човек? Той трябва да тръгне по Пътя на пречистването. Тука няма философии и теории. Тръгваш по Пътя на Пречистването. И винаги съм се радвал на хора, които са идвали и които държат на Чистотата - няма значение дали е бавно или бързо. Ти вече си избран.
  Из интервю за Портал12
  Една от причините за нервността е неприложеното знание, т.е. мъртвото знание. 
  Из интервю за Портал12
  Окултният ученик може да има напрежение, но неспокойствие, нервност или падане – не.
  Из книгата Живата вода, 2013г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Нервността" ...