ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Неразбирането

  Съдбата е създадена от неразбирането на стремежа, от неразбирането на Божествените неща. Поради неразбирането се явява заплащане в духовния свят. Това е наречено съдба, т.е. психически дългове.
  Из идея за размишление Разбирането на тайната на стремежа, 7 юли 1998г.
  Когато ученикът се усъвършенства постоянно, заедно с това той трябва да остава и в неразбирането, да не мисли, че всичко е разбрал. Пак напомням: Хем се усъвършенства постоянно и хем в него трябва да остава едно свободно място за неразбирането и за смирението, за да може Духът и душата да му помагат, а не умът да изкриви нещата. Това неразбиране е модификация на смирението, което отваря врата за душата и за Духа да влизат и да му помагат.
  Из идея за размишление План, 7 септември 1999г.
  Един елементарен пример. Някои мислят, че като им е дадена свобода, могат да правят своеволия. Точно това е неразбирането. Това ще ги доведе до робство. Този, който разбира свободата, ще си наложи разумни ограничения. Примерно, ще яде нормално или по-малко отколкото трябва, вместо преяждане. Ще си наложи мярка за нещата. Примерно, когато чете няма да преяжда, ще чете по два часа, ако това му е естествено, а няма да се насилва. Там, където има насилие се внася неразумност и неразбиране. След време астралните същества заробват човека.
  Из идея за размишление Причините за нещастието на хората в трите свята, 2 ноември 1999г.
  Ако обикнеш врага си, ти ще можеш да проникнеш в него и тогава неговата сила ще се трансформира и ще стане твоя сила. Когато възприемаш злото като опасен враг, това е неразбиране и точно това неразбиране е твоят проблем. Това неразбиране е твоят враг.
  Из идея за размишление За враговете, 15 август 1996г.
  Неразбирането и недоверието са погубващи духове и главно – недоверието в себе си.
  Из книга "Окултно ученичество", 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Неразбирането" ...