ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Непривързаността

  Ако искаш да видиш Учителя, който е зад светлината, зад завесата, няма да помогне и любовта ти, и молитвата ти няма да помогне, и будността ти няма да помогне. Това, което се иска, е тотална покорност, тотално смирение, тотално доверие, абсолютна непривързаност.
  Из лекция Пътят към дълбочината, изнесена на 1 септември 1998г.
  Докато имаш привързаност ще има причини и последствия, затова говорим за чистия подход, за чистото действие, което освобождава. Това означава, че смисълът на живота не се намира нито в причините, нито в последствията, а в пълнотата. Това е непривързаността. Това е подходът на Божествената Любов.
  Из лекция Познаването на Бога (Кабала), изнесена на 6 април 1999г.
  Очите на Нищото, това са освободените очи. Те стават едно хармонично Око и тогава душата постига тайната на недеянието - т.е. на непривързаността, на чистото и безкористно действие, без привързаност. Когато правиш добро, никога не очаквай благодарност, външна или вътрешна, нито услуга. това е т.н. Карма-йога, което означава чисто действие. Тогава молитвите, формулите не са само слово, а са Дух и Истина. Чистото действие се отнася до непривързаната душа.
  Из идея за размишление Очите и окото, 5 май 1998г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Непривързаността" ...