ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Невидимото

  Невидимото е, което създава формите.
  Из лекция Тескат липока, изнесена на 6 септември 2005г.
  Умът не може да види в невидимото. Но вярата е сила - както казах - която вижда невъзможното.

  Вярата пренася невидимото във видимото. Това е вярата която произлиза от неизменната любов, от неизменната любов към Бога.
  Из идея за размишление Тайнството вяра, 3 април 2001г.
  Доверието е скок в Невидимото, особен род смелост, което има пряко отношение към истината. Пълното доверие към невидимото е пълно излизане от сферата на ума, от сферата на познатите неща: знания и информации, познатите звезди и т.н.

  Да имаш доверие в невидимото, това е метод, който те прави дълбок.
  Из лекция За доверието, изнесена на 2 декември 1998г.
  Реално е само невидимото, несътвореното, в него живее Дзен.
  Из лекция Дзен, изнесена на 2 юни 2009г.
  Любовта е образът на невидимия Бог и затова ние трябва да имаме специално отношение към невидимото, а не към формата. Невидим значи безформен, неограничен, защото е същност.
  Из книгата Живата вода, 2013г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Невидимото" ...