ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Невежеството

  Човешкото невежество е зло за самото себе си, то е палач на себе си. Има такъв окултен закон: Не наказвай невежия! Той носи вътре в себе си достатъчно наказанието.
  Из лекция Тайната на злото, изнесена на 2 декември 2008г.
  Трябва да разберете една основна тънкост: съмнението, това е пътят на невежеството, а смирението е пътят на доверието към Истината.
  Из лекция Пътят към Истината, изнесена на 3 ноември 1998г.
  За милиони хора злото е дявол, т.е. враг, противник, от тук е започнало невежеството. Когато този враг го вкараш в ума си и съзнанието си поради своето невежество, той накрая ще те победи, защото е Божия сила. А Божията сила, когато се разбере, тя вече не е враг и противник, не е дявол. С това искам да ви кажа, че в злото, което ви напада, е скрита Божията сила, която всъщност е нашето благо, нашата благодат.

  Борбата със злото е невежество, неразбиране. Колкото повече се бориш с дявола, толкова повече злото навлиза в теб и ти се изгубваш, т.е. неговата Божия сила те поглъща. Това е така, защото просто невежеството трябва да умре.
  Из лекция Тайната на злото, изнесена на 3 декември 1997г.
  Невежеството трябва да се яви на фронта, а оръжието се произвежда, за да задоволи невежеството. Пробуденият човек е единен и цялостен и затова той няма с кого да воюва, няма с кого да се бори. Невежият човек е двойствен. Той е разделен.
  Из лекция Войната, изнесена на 6 октомври 1998г.
  Само Любовта може да прониже пълния мрак на невежеството; големият проблем – невежеството.
  Из идея за размишление Любовта, 1 декември 2009г.
  Ще обясня. Бог има Гняв само към застоя и към невежеството. Бог се гневи, когато иска да пречисти затъващите съзнания.
  Из идея за размишление Божият гняв, 1 ноември 2016г.
  Коренът на невежеството е нечистият ум и от тука произлизат безброй злини. Те произлизат, както листата и клоните – от дървото. Смъртните хора, които не разбират истинската практика и правят добри дела, в следващите си дела те ще бъдат слепи, т.е. те са в сляпата карма. Те правят добро, но умът си остава нечист и невежа, т.е. нищо не се променя.
  Из идея за размишление Умът, 4 юли 2017г.
  Невежеството е позволило на съдбата да съществува. То е позволило да съществуват всякакви влияния. Това, което трябва да се разбере и то дълбоко е че това, което съществува е само Бог и нищо друго. Всичко, което съществува е само Бог.
  Из лекция Овладяване на съдбата, изнесена на 7 юни 2005г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Невежеството" ...