ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Неведомото

  Тайната за завръщането в неведомото е чисто проникване, нарича се чисто проникване в смъртта и тя вече не може да улавя човека и да го заключва.
  Из лекция Богомилите, изнесена на 6 ноември 2012г.
  Както ви обясних, има знайно, незнайно и неведомо. Знайното е свързано с ума, незнайното с душата, неведомото, т.е. там, където се осъществява истинската медитация, е свързано с духа. Неведомото е неизследимо. То е свързано с Абсолютното Нищо.
  Из лекция Що е истинска медитация (въведение), изнесена на 6 април 2004г.
  Някои мислят, че животът е мястото, където Душата се среща с Бога, но това не е така. Животът е мястото, където Душата проявява Бога, Неговата Божественост. А срещата между Душата и Бога се осъществява на едно друго място, извън живота, извън смъртта - това е мястото Ен Соф, Незнайното, наречено още Нищото или (кабалистически термин) Неведомото.

  Това означава, че за Бог можеш да кажеш някои неща, но когато стигнеш до Неведомото, там дори и дълбокото ти мълчание, дори да е мълчание на Посветен, то също е бедно. Това е извън пределите. Нищо не можеш да кажеш - нито с твоя говор, нито с твоето мълчание.

  Но само Посветените и Маговете могат да осъществят тази среща с Неведомото и да се завърнат в живота, вече с една изключителна Мисия. Тогава, при тази среща неговият живот се изменя тотално и завинаги. На даоски език казано: Този човек сякаш е същият, но е друг.
  Из лекция Тайната мъдрост - Учението Дао, държана на 8 октомври 1997г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Неведомото" ...