ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Неблагоприятните условия

  Ако имаш един лош началник, той е много ценен. Защо? Защото на теб ти трябват духовни качества. – Ами той е груб. – Ти пък му покажи благородно поведение. Значи преди да се оплакваш, че си роб на своя началник, погледни навътре и виж да не би пък да си роб на себе си. Това означава да преодоляваш неблагоприятните условия.
  Из книга В Храма на Мъдростта
  Ако ти си в безлюбието, за какво ти са благоприятни звезди, какво ще направиш? Ти си в падение. Ако ти си в Любовта, твоите неблагоприятни условия са благословение, те са успех. Защо е така? Защото Любовта в нас е Бог. Може ли за Любовта да има благоприятни условия, неблагоприятни условия или пък на Бог в нас да Му влияят някакви звезди.

  Христос да не би да е живял при неблагоприятни евреи? Не. Но той живееше в Любовта, т.е. в Бога – най-благоприятното място.
   
  Из лекция Овладяване на съдбата, изнесена на 7 юни 2005г.
  За развитието си волята се нуждае от неблагоприятни условия.
  Из книгата Окултно ученичество, 2012г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Неблагоприятните условия" ...