ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Науката

  Науката и религията на са в състояние да разрешат проблемите на живота, защото им липсва висшата любов. 
  из Закони на живота, том 1 / 17-и Май 1990 г.
  Науката работи до четвъртото тяло. От петото тяло нататък няма слово. Висшата Истина се намира в шестото и в седмото тяло, което означава, че науката няма шанс да познае Нищото. Науката ще остане винаги бедна и никога няма да има шанс, защото това е нейният краен предел - четвъртото тяло, менталният свят. Има някои изключения - някои учени, ако имат дълбочината на абсолютно чистото сърце, което е много рядко изключение. Но ако някой учен има много религиозно, Божествено сърце, той може само частично да стигне до петото тяло, причинния свят и да разбере нещо от Тайната на Живота. Но това не е достатъчно. Най-големият му шанс при съчетание, което е много рядко съчетание, учен човек да има такова сърце, но има такива адепти - те се водят учени, но не спадат към науката.
  Из лекция Учението за Орела, изнесена на 6 юли 1999г.
  Каквито и да са религиите, те имат една есенция до която трябва да се домогнат. Това е именно Любовта, науката за живота. Това е науката, чрез която се придобива живот. Любовта измества времето и разкрива Вечността. Това е нейната сила. Тя може да измести времето във всеки миг в който пожелае и да разкрие Вечността.
  Из идея за размишление За същественото, 1 август 2000г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Науката" ...