ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Настрадин Ходжа

  Настрадин Ходжа е легенда на човешкия дух. Неговият оптимизъм не е от ума, а от духа. Тук става въпрос за съвсем друг род оптимизъм — от духа. Това е духовен оптимизъм, слънчев оптимизъм. Настрадин Ходжа мъдро воюва със своята светлина срещу човешката глупост. Събитията, които се случват около него, са образувани от маг нита на неговия дух — той просто ги вика, това се е случвало в многобройни прераждания, те прос то се случват, защото той е там, той ги вика, той е магнит.
   
  Из лекция Чудният Настрадин Ходжа, изнесена на 7 декември 2010г.
  Настрадин Ходжа е същество от чиста духовна светлина. Това е човек с устой във всякакви трудни времена. Неговата жизнерадост никога не увяхва, защото тя не е астрална или ментална, тя е духовна. Хуморът му никога не е разрушителен, дори когато изглежда, че е така. Хуморът му вина ги е чист и светъл, подкрепящ душите в техния труден житейски път.

  Настрадин Ходжа е човек, който е постигнал висша реализация.
  Из лекция Чудният Настрадин Ходжа, изнесена на 7 декември 2010г.
  Винаги ще го наричам „чуден”, тъй като вече имам около две хиляди случаи красиви и всичко това са послания и послания, много простички. Такива като Нострадамус могат да му бъдат чираци и дали въобще ще разберат за какво става въпрос, защото той говори опростено, ясно, като древен Учител.
  Из лекция Чудният Настрадин Ходжа, изнесена на 7 декември 2010г.
  Настрадин Ходжа от векове живее в сърцата на хората и ги вдъхновява. Той е приятел със себе си, постигнал е голямата тайна да бъде истински приятел със себе си. А това не се постига лесно и затова той е като еликсир.
  Из лекция Чудният Настрадин Ходжа, изнесена на 6 декември 2011г.
  Един от тези, които са се научили да живеят в духа. Той е напълно реално същество, живял, раждал се, съществувал, не е нещо измислено.
  Из идея за размишление Чудният Настрадин Ходжа, 5 септември 2006г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Настрадин Ходжа" ...