ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Наркотиците

  Наркотиците променят реалностите в телата, те ги разместват, като увеличават въображаемата реалност. Наркоманите са чувствителни хора, даже често, които съм виждал са и добри, и приятни, а има и някои които тръгнаха в Правият Път.

  Наркотикът не е вещество, а същество. В него има вселен опасен дух. Всеки наркотик е свързан най-малко с един пропаднал дух  - силен, от невидимия свят. 

  Наркотиците в тях живеят - пак казвам - паднали същества. Наркоманията е знак за празнота в човека и липса на път. Наркоманията е земен, а духовен проблем - духовна безпътица. И затова тази безпътица продължава и горе. И чак след това...след...чак накрая е земен проблем. Първо е духовен проблем.

  Тези, които допускат наркотиците, много прераждания ще възстановяват духовното си тяло. Те могат да загубят себе си и за хиляди години. - Значи, не за стотици. - Умрелите наркомани от другият свят, продължават да искат да усещат вкуса на наркотика, на кокаина в себе си и затова много се вселяват, защото това е земна и отвъдна болест. 
  Из интервю за Портал12
  Може да спреш наркотика, но зависимостта може да остане, защото това мрачно същество от другия свят, има голяма власт - няма да те пусне лесно. Знам такива случаи на борба, освен ако не тръгнеш много усърдно по един молитвен и разумен живот. Тогава невидимата сила ще ти подаде Могъща Ръка, но ти трябва да си твърд в Пътя. Тогава за Бог, както знаеш, няма...Няма Друга Сила освен Бога.
  Из интервю за Портал12
  Употребата на наркотиците се води чрез лекота, чрез внушения и нашепвания. - И много е смешно някой, като дойде да ми каже: не вярвам в духовете, срещал с...Ти дали вярваш или не вярваш, те работят. Даже те са се качили - казва Учителя - на някой на врата му и така го ръководят и той казва: няма духове. Ще си...То е без значение дали вярваш.
  Из интервю за Портал12
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Наркотиците" ...