ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Мълчанието

  Говоренето е само едно от средствата за съобщаване между съществата. Мълчанието е друго средство. Който е изучавал науката на мълчанието, знае как да говори. Който говори много, губи своя Божествен образ. Има три вида мълчание: Обикновено; Идейно или съзнателно; Специално мълчание или Свещено. Мълчанието е едно от най - желаните качества за окултния ученик. То е важно за доверяване на вътрешни тайни и за тяхното опазване.

  Има едно проговаряне, което показва, че сме сгрешили и че веднага една Божествена врата се затваря за нас. (Да се размишлява). Мълчанието е метод, чрез който ние се ограждаме и изолираме от неканени мисли, защото при изговарянето ти вече си я поканил. Това означава, че вече си се обвързал. Чрез мълчанието обикновеният живот рухва и прави място на много по - дълбок вътрешен и неизмерим живот.

  Идейното мълчание изработва равновесие и владеене на вътрешните окултни сили. Мълчанието изработва различаване, а това помага да се виждат лошите мисъл - форми и да се избягват лесно. Мълчанието усилва увереността в ученика. В най - висш смисъл истинският живот е изтъкан от мълчание. Това се намира в дълбочината на човешката душа и в тази сфера обитават ангелските йерархии. Тук в дълбочината на душата се намира вярата като абсолютна Реалност.

  Мълчание и молитва постигат контрол, който превръща мисълта в покорно оръжие за висшите цели на Духа. Мълчанието е в по- висока позиция от звездите и е по - дълбоко от смъртта. Злото се чувства неудобно на няколко места: В благодарността - там злото мълчи; В мълчанието - злото не може да се развива; В свещенодействието - злото не може да се проявява.
  Из книгата “Древна и нова Мъдрост. Лекции V том”, 2013г
  Какво нещо са мълчанието и Тишината? В истинското мълчание можеш да влезеш само ако си духовен. В Тишината можеш да влезеш само ако си Божествен.
  Из “Книга на въпросите, том 1”, 2004г
  Някой път ще говорим повече по този въпрос, тука ще кажем основните направления в тази област. Първо ще ги изредя и после, ще обясня по малко за всеки вид.

  Първото е – естественото мълчание на човека; второто е – негативно мълчание; трето – Идейно мълчание; и четвърто е – Мистично мълчание.

  Започвам с естественото мълчание. В тази ка- тегория хората са мълчаливи по рождение, техният път на развитие е бавен. Те могат естествено да пазят тайни, но това още не води до връзка с Мъдростта, до дълбочината на Мъдростта. В тази категория метафизическата енергия още не е развита, затова тук има още повърхностни мисли, чувства и желания. Това означава, че това мълчание е бедно.

  Негативното мълчание – това е най-лошото мълчание. Тези хора не говорят, за да не се изложат, или да не сгрешат или за да скрият злото и помислите си. Това мълчание спъва тяхната еволюция, това е най-безплодното мълчание. Според Окултната наука мълчанието на тези хора им носи задгробно наказание – това, което не могат да предвидят.

  Третото мълчание е Идейното – това мълчание се храни от идеята, която внася в ученика много дълбоки размишления. В това мълчание ученикът се домогва до явлението Вдъхновение. Знае се, че Вдъхновението е Път към възвишената енергия, към най- високите степени на енергията. В тази връзка искам да ви кажа, че има преводи на свещени книги, кои то са по-хубави от оригиналните, това се извършва от специалната сила на Вдъхновението. Ще обясня. Вдъхновението има дълбок вътрешен произход, то произлиза от идеята вдъхвам, вдишвам. Това означава, че при Вдъхновението ти дишаш в едно друго, по-висше съзнание – това висше съзнание, което вдъхва специалните сили на Словото в тебе.

  Четвъртото мълчание, последното – Мистично­ то мълчание. В това мълчание се крият огромните и Мистични богатства в битието, това е мълчанието на Посветените.
  Из книгата Път безкраен, 2019г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Мълчанието" ...