Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Мълчанието

  Говоренето е само едно от средствата за съобщаване между съществата. Мълчанието е друго средство. Който е изучавал науката на мълчанието, знае как да говори. Който говори много, губи своя Божествен образ. Има три вида мълчание: Обикновено; Идейно или съзнателно; Специално мълчание или Свещено. Мълчанието е едно от най - желаните качества за окултния ученик. То е важно за доверяване на вътрешни тайни и за тяхното опазване.

  Има едно проговаряне, което показва, че сме сгрешили и че веднага една Божествена врата се затваря за нас. (Да се размишлява). Мълчанието е метод, чрез който ние се ограждаме и изолираме от неканени мисли, защото при изговарянето ти вече си я поканил. Това означава, че вече си се обвързал. Чрез мълчанието обикновеният живот рухва и прави място на много по - дълбок вътрешен и неизмерим живот.

  Идейното мълчание изработва равновесие и владеене на вътрешните окултни сили. Мълчанието изработва различаване, а това помага да се виждат лошите мисъл - форми и да се избягват лесно. Мълчанието усилва увереността в ученика. В най - висш смисъл истинският живот е изтъкан от мълчание. Това се намира в дълбочината на човешката душа и в тази сфера обитават ангелските йерархии. Тук в дълбочината на душата се намира вярата като абсолютна Реалност.

  Мълчание и молитва постигат контрол, който превръща мисълта в покорно оръжие за висшите цели на Духа. Мълчанието е в по- висока позиция от звездите и е по - дълбоко от смъртта. Злото се чувства неудобно на няколко места: В благодарността - там злото мълчи; В мълчанието - злото не може да се развива; В свещенодействието - злото не може да се проявява.
  Из книгата “Древна и нова Мъдрост. Лекции V том”, 2013г
  Какво нещо са мълчанието и Тишината? В истинското мълчание можеш да влезеш само ако си духовен. В Тишината можеш да влезеш само ако си Божествен.
  Из “Книга на въпросите, том 1”, 2004г