ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Мъжа

  Мъжът е живеел на се- верния полюс и там е неговият Рай, а жената – на южния полюс. Северният полюс е умът, а южният полюс е астралното сърце.
  Из лекция Адам и Ева, изнесена на 12 май 1995г.
  Физическото тяло на мъжа се оживотворява от женското етерно тяло – и обратно, физическото женско тяло се ожи- вотворява от етерното тяло на мъжа. По този начин са се предавали жизнените сили от Адам към Ева и от Ева към Адам.
  Из лекция Адам и Ева, изнесена на 23 юни 1995г.
  Какво търси мъжът в жената? Мъжът търси в жената фината енергия. Това е енергията (тук говорим за будните, от окултна гледна точка), която облагородява и възвисява, това е енергията на любовта. А жената търси в мъжа силата на духа, която сила се намира в духовната мъдрост.

  Когато мъжът обича жената по Божествен начин, неговата енергия се обогатява и разширява в пространството и върви към своя Отец, към своя Първоизточник. Това означава, че стремежът в тази взаимна Любов е да се постигне Отец – Бащата на тази Любов или на тази енергия.
   
  Из идея за размишление Мъжът и жената в окултната символика, 6 юни 1996г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Мъжа" ...