Книги

default

Лекции Том 17: Мъдрост и безпределност - 2006 г.

Предговор:
 
Мистичното познание веднага те лишава от народност и дом.
Якоб Бьоме
 
Мистичното познание те отвежда в безпре­делното. Безпределното е прародината. Безпре­делното е субстанцията на боговете, но то е скри­то и в свещения кът на човешкото сърце.
 
Дяволът няма власт дори над една сламка.
Якоб Бьоме
 
Който е избрал Бога в своя живот, той разбира колко е слаб дяволът, но който е избрал себе си, и сламка може да го събори.
 
Без просветление от Бога
ти не можеш да разбереш тайната
на дявола.
Якоб Бьоме
 
В Бог е откровението за тайната на дявола.
 
Истинският човек не се нуждае дори от безсмъртие, той е Брахман.
Яджнавалкия
 
Древният човек е бил Бог, той е нещо много по­вече от безсмъртие и смърт. Древният човек е без начало и без край. Древният човек е неизречим.
 
Съмнението е вещица, желанието е призрак.
Древноиндийска Мъдрост
 
Вещицата трябва да се изпари. Желанието трябва да се разтопи.
 
Онзи, който проникне в думичката Любов, става мъдрец.
Древноиндийска Мъдрост
 
Любовта е ключовата дума, древната стихия, живата вечност. Учителят казва: За мъдрия няма зло, няма и добро - всичко е Любов. Любовта е не­що по-дълбоко от живота.
 
Животът ни е инструмент,
с който откриваме що е Истина.
Асирийска Мъдрост
 
Що е Истина? - Образът на Бога. Що е Обра­зът на Бога? - Това е Безпределността.
 
Пиеш ли малко, сякаш вкусваш мед.
Монголска Мъдрост
 
Мярката не е обикновено знание. Чрез мярката ти пътуваш навътре в себе си.
 
Ако не знаеш как да понесеш доброто, то се превръща в бреме за тебе.
Сирийска Мъдрост
 
Обикновеният.човек не може да понесе доб­рото, той много лесно го разваля. Доброто се чув­ства зле в човешки ръце, ето защо на помощ идва злото.
 
Мъдрецът е целенасочен, но не е пробивен.
Лао Дзъ
 
Мъдрецът няма бъдеще, защото той е по-дъл­бок от бъдещето. Мъдрецът не може да бъде уло­вен от капана на надеждата, защото той е по-дъл­бок от нея. Мъдрецът има в себе. си Дао, Истин­ността и всичко друго е без значение. Казвам: Кол­кото повече ни преследват трудностите, толкова повече ние ставаме лъчезарни.
 
Елеазар Хараш Варна 2006 г.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg
Съдържание:

4.04.2006г
 
лекция:
Вкусът на Дзен.
идея за размишление:
Хайку.
лекция:
Толтеките.
идея за размишление:
Чан.
лекция:
История на вечността.
идея за размишление:
Житното зърно.
.
2.05.2006г
 
лекция:
Дзен
идея за размишление:
Боян Магът
лекция:
Толтеките.
идея за размишление:
ДАО.
лекция:
История на вечността.
идея за размишление:
За смъртта
.
6.06.2006г
 
лекция:
Вкусът на суфизма.
идея за размишление:
Мохамед.
лекция:
Толтеките.
идея за размишление:
Арамейската дума ТАБА.
лекция:
История на вечността.
идея за размишление:
Китайският гносис.
..
4.07.2006г
 
лекция:
Упанишадите.
идея за размишление:
Талмуда.
лекция:
Толтеките.
идея за размишление:
Четвъртият враг на толтеките.
лекция:
История на вечността.
идея за размишление:
Чудният Настрадин ходжа.
.
1.08.2006г
 
лекция:
Брахман и карма.
идея за размишление:
Хатария.
лекция:
Толтеките.
идея за размишление:
Евангелие от Матея 5:3.
лекция:
История на Вечността.
идея за размишление:
Искрата.
.
5.09.2006г
 
лекция:
Китайската мъдрост.
идея за размишление:
Хемо нетер.
лекция:
Толтеките.
идея за размишление:
Джайнизъм.
лекция:
История на вечността.
идея за размишление:
Чудният Настрадин Ходжа.
.
3.10.2006г
 
лекция:
Най-великият суфи.
идея за размишление:
Африканската мъдрост.
лекция:
Толтеките.
идея за размишление:
Мистерията на гносиса.
лекция:
История на Вечността.
идея за размишление:
Чудният Настрадин Ходжа.
.
7.11.2006г
 
лекция:
Дао.
идея за размишление:
Овладяване на съдбата.
лекция:
Окултната мисия на Юда.
идея за размишление:
Гатанката на Сфинкса.
лекция:
Тайният разговор.
идея за размишление:
Учителят за дявола.
.
5.12.2006г
 
лекция:
ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ.
идея за размишление:
Свършекът на света.
лекция:
МАЙСТЕР ЕКХАРТ.
идея за размишление:
За дявола.
лекция:
АЛ ХАЛЛАДЖ: Бог – разрушителят на рая.
идея за размишление:
Учението за искрата.
лекция:
УЧИТЕЛЯТ МЕЛХОРИЯ.
идея за размишление:
Харагeй.