ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Мъдреците

  Мъдреците знаят, че Бог е най-труден за откриване – дори и голяма Чистота някой път не помага; но голямата Чистота винаги се изисква, за да привлечеш Бога, защото тя ще те заведе към нещо друго: към Мъдростта. Тази Чистота има способността да се превръща в Огън, а Огънят има право да влиза в Мъдростта. Огънят е част от Същността на Бога – и този Чист Огън вижда Бога.
  Из лекция Мъдростта на Египет, изнесена на 6 август 2019г.
  Защо мъдреците могат да се изразяват ясно и дълбоко? Защото те са проникнали в Нищото, т.е. в неизяснимия смисъл на живота и точно затова най-добре изразяват истината за Възлюбения. Понеже са разбрали, че животът е неизясним и неизразим, точно на тях е дадено да могат да го изразяват.
  Из идея за размишление Възлюбения, 7 април 1998г.
  Мъдрецът знае, че дълбоките отговори на живота идват не от размишления, а в процеса на определени специфични действия и един дълбок начин на живот. Но всеки сам трябва да се домогне до тези действия и начин на живот.

  Мъдрецът знае, че Бог живее в промеждутъчното пространство, наречено Дух. Духът също живее в промеждутъчното пространство, наречено Слово.Мъдрецът се среща с Бога, защото е преодолял своето разбиране. Чак тогава, след преодоляването, е постигнал свое разбиране. Когато мъдрецът навлиза в дълбока медитация, той знае дали неговият ум взема решения или неговият дух.

  Мъдрецът има в себе си отговорите на всички въпроси, защото знае, че свещеният начин на живот е отговорът на всички въпроси.
  Из идея за размишление Медитацията, 3 март 1998г.
  Само Мъдреците могат да разцъфтяват, без да увяхват.

  Мъдреците не се подчиняват на безполезни човешки закони.

  Пътят на Мъдреците се състои в смирението, което никой не може да покори.
  Из идея за размишление Дао, 1 юли 2014г.
  Сега, има Тайни Мъдреци в света и в Духовния свят, които са надраснали святост и грях. Не се занимават с тези... нито са добри. Истинският Мъдрец не е добър човек, аз го обясних скоро – той не е и лош. Той е Любов, той е нещо съвсем друго – има съвсем тънко Знание за истинските неща.
  Из идея за размишление Гносисът за Истината, 2 август 2016г.
  Който е преживял Бога, получава нещо от Тайната на Бога, нещо от Неговото Безмълвие. Колкото и да говори, нещо в него има Дълбоко, което мълчи. Затова Мъдреците и Посветените имат Дълбоко Безмълвие: и като говорят, и като мълчат, те все помагат. Дори само присъствието им е помощ, защото имат част от това Безмълвие на Сфинкса. Те са преживели: търсили са правилно, заслужили са и са преживели Истината. Истината и Бог не можеш да ги познаеш, но можеш да ги преживееш. Тогава става тотална промяна. Остава само Бог и едно Велико Безмълвие, което е част от самия Него.
  Из идея за размишление Жрецът атлант, 2-ри май 2017г.
  Мъдреците следват Истината, а провалените следват културата, хуманизма, доброто, образованието и т.н.
  Из лекция Тот, изнесена на 5 септември 2017г.
  Истината е пряко свързана с Нищото. Това е мястото, в което живее ученикът и мъдрецът. Нищото означава, че човек в тази област не съществува и точно тук Бог започва да живее. Понеже когато съществува, той е изместил Бога, изместил е своята Божествена природа. В момента, в който човек почва да осъзнава, че не съществува, че е Нищо, Бог започва да му дава осъзнаване на себе си.

  Тук човек наистина живее истински в Нищото и тука той е безпределен, непознаваем и необятен. В този велик свят на Нищото живеят посветените и мъдреците. Тук е техният дом.
  Из лекция Мъдростта, изнесена на 7 април 1998г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Мъдреците" ...