ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Мрака

  Ако си на страната на злото и мрака, тогава светлината ще те атакува, докато се пробудиш или изчезнеш в хаоса.
  Из идея за размишление Символът на пещерата, 25-ти декември 1996г.
  Ако в тебе има любов, ще има и разбиране. Ако в тебе има любов, ти ще можеш да осветиш и най-голямото страдание, и най-големия мрак. Иначе неосветеният мрак ще остане твоя съдба. Когато страданието се бори с човека, то предизвиква вродената светлина, която е носител на новото разбиране. Страданието може да се превърне в мрак и този мрак може да те затъмни, т.е. да затъмни твоето его, но не и твоята вродена светлина.
  Из идея за размишление Разбирането, 23 април 1997г.
  Когато човек е в мрак, той пребивава в неосветената част в себе си. И той трябва да навлиза в този мрак, защото неговата задача е да го освети.
  Из идея за размишление Неосветената земя, 4 юни 1997г.
  Целта на мрака е точно тази: да се открие Божественото Лице. Затова е създадено злото като преграда. Който е постигнал това и който е вървял по този път, не се заблуждава със знание.
  Из лекция Усмивката на Мона Лиза, изнесена на 7 януари 1998г.
  Изкушенията са свързани с дълбините на мрака. Обяснение: истинският мрак принадлежи на строго определени същества, символизиращи най- голямото зло, но те са също в ръцете на Бога.
  Из лекция Дяволът и злото, изнесена на 7 януари 1998г.
  Злото не обича истината, защото тя се явява мрак за него. Този мрак може да прерастне в ужас и др.п., но така е за злото. Така, както добрият човек не обича да прави зло, така злият човек се измъчва, ако почне да прави добро. Това не е естествено за него. Това означава, че мракът се заражда в едно същество, когато то не приема пътя на Истината. Значи, в момента, в който едно същество се е отказало от Истината, в него е започнало зараждането на мрака. И постепенно това се превръща след време в хаос.
  Из лекия За поп Богомил и неговата мъдрост, изнесена на 6 октомври 1998г.
  Думата “ханавари” означава, мястото на съкровения мрак, т. е. съкровеният мрак. Именно тук се придобива Истината и истинската Любов. Който може да издържи, т.е. който влезе в това свръх концентрирано страдание със своята Любов, със своята съкровена същност, той влиза в съкровеното и вижда в мрака, в тъмнината, светлина. Защо? - Защото за Истината тъмнината е светла. Така е според ватанската мярка и според тази специална дума. Който влезе със съкровената си същност в дълбочината на страданието, просто мракът отпада. Той вижда, че мракът е бил скрита светлина, защото за Истината тъмнината е светла.
  Из идея за размишление Ханавари, 5 декември 2000г.
  Тези, които се борят срещу тероризма, увеличават неговата сила, която ще ги провали в бъдеще. Те посяват бъдещи войни и бъдещо посяване в Мрака на самия Бог – Бог ще ги въведе в Мрака, защото те не знаят срещу Кого се борят.
  Из лекция Тероризмът, изнесена на 1 ноември 2016г.
  Само Бездната, т.е. Безкраят, е истинската храна за Душата и за Духа. Това Велико Тайнство е великата храна – и според Древната Мъдрост, така нареченият мрак, това е Тайнството на Непроявения Бог. Всъщност мрак въобще не съществува, пак ще го обясня: но Бог... Понеже Бог е толкова Ослепителен, че няма възприятие за Него – и се нарича Божествен мрак. (Много съм ви говорил за това преди.) Понеже няма възприятие… Но всъщност няма мрак. Който може да влезе съкровено в този мрак, узнава Бога и вижда, че мракът е само покривало. Този мрак може да бъде победен само от жив Огън – Огънят на Любовта, Огънят на Духа.
  Из лекция Мъдростта на Египет, изнесена на 6 август 2019г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Мрака" ...