Книги

default

Моят скрит суфизъм

Любовта не е във въпросите. Любовта е в Любовта.
Суфи е открил Бога в себе си. За какво му е Рай?
Сияещият Път е нетленен.
Суфи е обречен да стане Мъдър, това е неговият благословен, труден и сияещ Път.
Сияещата Любов в Суфи – това е животворящият хляб.
Човекът слуша.
Суфи чува.
Чуващото сияе.
Суфи чува Тайната Реалност, тя му е като свой дом.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
Слушането е подобно на смъртта за този, който не чува. Но този, който е чул, той благоухае, той осветява своя Път.
Сияещият Път върви към Древната Мъдрост.
Сияещият Път е отвъд падението, наречено „свят“.
Сияещият Път е тесен, труден, тежък личен Път.
Знания и Сияние са различни дървета, различни пътища.
Сияещият човек има в себе си Мъдър Покой.
Да си знаещ и да имаш много знания – това е тъмният път. Мъдрият, Сияещият е преобразен, това е друго измерение.
Знаещият е тежък, обременен. Мъдрият е чудна лекота.
Сияещият Път никога не идва от знания, а от Пречистеност.
 
Елеазар Хараш