ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Морис Метерлинк

  Метерлинк е притежавал тихия дар на мълчанието. Търсач на живата реалност, на живия път. Това е същество на свободната светлина, на свободния вятър. Човек с пречистено чувство, поетична дарба и дълбоко мислене. Но все пак трябва да кажа, има белези — той не е посветен, въпреки че е чудно същество; върви към това.
  Из лекция Морис Метерлинк, изнесена на 7-ми август 2012г.
  Метерлинк е човек, достигнал духовно съзерцание и духовно единение, и чак към края на живота му му е позволено да постигне мистично единение. Има много видове уединения, но не от всички тях се израства в духа, защото трябва да ти е позволено.
  Из лекция Морис Метерлинк, изнесена на 7-ми август 2012г.
  Това е един белгийски мистик — и поет, и писател, и мистик.
  Из лекция Метерлинк, изнесена на 6-ти юли 2010г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Морис Метерлинк" ...