Книги

default

Мордот ин Махария - Мъдростта на Старците, книга първа

Предговор:
Старците са Тайнства преди Духа.
Старците са самата Свобода. Старците нямат нито детство,нито зряла възраст — те са Същества преди рождението и смъртта.
Старците са Същества Неизмерими, те имат свойствата на Мистерията.
Старците не са родени от Тайната на живота, а от Мистерията на Бездната.
Старците са Древни Слънца.
Старците подават Свещена Ръка на тези, които твърдо са избрали Съкровеното и Мистичния Път.Старците ти отнемат времето, за да ти дадат Вечното и Безкрайното.
Всеки трябва да запали в себе си Безкрайността.
Първият Старец
Вселената се е зародила, когато съществата са били изхвърлени от вътрешността на Древния Път, а навътре е останал само Принципът.
Първият Старец

Учителят, който ви учи, е Безкрайността.
Първият Старец
Дълбоко вътрешно движение създава връзката с Бога.
Първият Старец

Никой не притежава Тишината, но тя притежава своите си.
Десетият Старец

Любовта към Бога подготвя човека за срещата със Скритостта на Бога.
Първият Старец

Аз съм станал Учител поради движението си надолу, но когато се връщам, аз не
съм Учител.
Първият Старец

Само Истината се завръща в Мрака на трите Безкрайности.
Тринадесетият Старец

Понеже Безкрайността е Велико Безмълвие, тя цялата е облечена в Истина.
Тринадесетият Старец

Тържествува само Мракът поради Тайната на своето Преизобилие.
Вторият Старец
Само докоснатият се завръща в Дълбините си.
Първият Старец

Умът е природата на падналите. Духът е природата на избраните. Мистерията е природата на Незнайните.
Четвъртият Старец

Третата Безкрайност е родена духовно, в нея живеят Божествата. Втората Безкрайност е мистериозно неродена, в нея живеят Старците — Изначалните. Първата Безкрайност е абсолютно неродена. Тя е в Неизреченост.
Тринадесетият Старец


Елеазар Хараш, Варна, юни 2009 г.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg