ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Молитвата

  Молитвата символизира огън, т.е. при истинската молитва Словото гори, то е запалено. Такава молитва символизира цялост, участваш изцяло. Умът е изтребен, няма го, той е пометен. Участва душата и духът, и твоята тайна, разумна воля. Забравяш целия свят! Щом помниш нещо, това не е още истинската огнена молитва. Нищо не трябва да помниш, освен огъня и Бог.

  Всяко велико решение е в натрупването на този огън на молитвата. Който е трупал в миналото, сега много по-лесно му се решават въпросите, но който не е трупал, поне има право да сее за след време, за да има резултат.

  Молитвата, която е огън, е Бог в действие. Това е чудно, молитвено единство, защото, когато Бог влезе в молитвата, нищо не може да устои. Нищо не може да устои на една молитва, когато Бог влезе вътре.

  Концентрираната молитва древните са я наричали „мощен воин“, тя се превръща в същество на всякакви разстояния.
  Натрупването на молитви и на чисти действия е най-древният метод човек да се справи със своята карма, каквато и да е тя. Натрупаните молитви определят Бог в действие и в един строго определен момент Бог се случва. Когато тези усърдни молитви са натрупани, те постигат това, което е извън общоприетите неща, извън общоприетите закони и правила. Усърдието и Бог са едно. Те са единство, както Любовта и Истината. Усърдието е много по-дълбоко от знанието, но ако заведе човека във вдъхновението. Усърдието е част от вдъхновението и подготовка за вдъхновението, а вдъхновението е част от Истината и подготовка за Пра-вдъхновението и сливането във велико единство с Бога.

  Който е спрял да се моли, е мъртъв духовно. Молитвата е непрекъснато съзнание, че си пред Бога. Постоянната молитва е методът да откриеш след време своя истински път и да влезеш в истинска медитация, включително да се освободиш от нея и да я надраснеш.

  Трябва да се молиш много усърдно, за да създадеш правилен пробив в живота си. Важността на молитвата е в това, че тя постепенно очиства дори и правилното мислене. Забележете! Не само мисленето, тя очиства и правилното мислене и го издига, и го прави духовно, съкровено, по-късно – Божествено, т.е. тя заменя това мислене с чисто духовно разбиране.
  Из лекция, държана на 1-и Април 2014 г.
  За силата на молитвата ще говоря допълнително. Тя става особено силна, когато се качи в още по-високо поле и се превърне освен в молитва и в медитация. Когато молитвата се съедини с медитацията, това означава една голяма сила по пътя навътре. За тези неща ще говорим друг път повече.
  Из книгата Древна и нова мъдрост, 2013г.
  Когато се постигне Първичното, Божественото, молитвата ще отпадне. Молитвата е необходима, докато се постигне съвършенството. Съвършенството е на много степени, но от една степен нататък молитвата отпада.

  Когато се постигне съвършенството, молитвата и религиозният живот са излишни, защото чрез съвършенството ще живееш вътре в Бога и няма да правиш вече грешки, които ще изкупваш, защото сам Бог ще ръководи твоите мисли, чувства и действия.
  Из идея за размишление Молитвата, 14 април 1995г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Молитвата" ...