Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Моисей

    Моисей беше избран, защото в много прераждания той е давал едно и също обещание - да служи на всеобщото благо и да забрави за своя личен живот. Така той се обвърза със Словото и беше избран. Понеже беше избран, той разбираше символите в тайния живот на Египет.

    За него лесно се разкриват вътрешните тайни и той разбира скрития смисъл на сфинкса и символът се превръща за него в Светлина.

    Мъдростта му бързо става духовна, а очите му станаха орел. Орел означава силен в своето вътрешно виждане.

    Моисей имаше могъщ жезъл, могъща връзка с невидимия свят, със Словото. Чрез жезъла се познават върховни тайни. Така той чрез жезъла разбра, че Слънцето е Извор, а Светлината е негова вода.
    Из "Древна и Нова Мъдрост"