ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Моисей

  Моисей беше избран, защото в много прераждания той е давал едно и също обещание - да служи на всеобщото благо и да забрави за своя личен живот. Така той се обвърза със Словото и беше избран. Понеже беше избран, той разбираше символите в тайния живот на Египет.

  За него лесно се разкриват вътрешните тайни и той разбира скрития смисъл на сфинкса и символът се превръща за него в Светлина.

  Мъдростта му бързо става духовна, а очите му станаха орел. Орел означава силен в своето вътрешно виждане.

  Моисей имаше могъщ жезъл, могъща връзка с невидимия свят, със Словото. Чрез жезъла се познават върховни тайни. Така той чрез жезъла разбра, че Слънцето е Извор, а Светлината е негова вода.
  Из "Древна и Нова Мъдрост"
  Моисей, който беше велик адепт, трябваше да се ожени, за да се прероди чрез него убитият египтянин. Моисей отне живот и трябваше да плати пак с живот.
  Из идея за размишление Прераждането, 7 юни 2011г.
  За тайнственото Дърво на живота Бог ни говори много. Преди време ви бях загатнал, че тайната на това дърво е скрита в десетте Божи заповеди, които са предадени от Мойсей. Но той ги е преобразил и в тях е сменил Свещеното Име на Бога.
  Из "Древна и Нова Мъдрост"
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Моисей" ...