Книги

default

Моето скрито Дао

Красивото неразбиране
Разбира се, че не Го разбирам, затова Го живея.
Дао е моята безмълвна Тайна.
В Дао съзрях цялата Неизречимост, и се изпълних с усет за Чисто Вдъхновение.
Дао е красивото скрито в Нищото.
Чувам Дао с Неговото Ухо – аз си нямам слух.
Разбрах, че когато помагам на себе си, не си помагам. Разбрах, че когато Дао ми пречи, ми помага.
Когато съм в Дао всичко е наред. Когато съм в себе си, все нещо ми липсва.
Чудно е Дао, защото не мога да Го разбера. Чувствам се прекрасно в своето неразбиране 
Все се взирам в Дао, но не Го виждам, но Дао всякога ме вижда с лекота.
Дао ми каза: Ако искаш да ме чуеш, трябва да се откажеш от себе си.
За да чуя Дао, трябва да съм в Дао.
Ако съм в Дао – съм несътворен.
Дао е като мед в устата ми.
Не мога да пипна Дао, но Дао умее да ме докосва.
Само към Дао се стремя. Дао успя да ме привлече.
Когато жадувам за Дао, Дао оживява в мене.
Дао е живо, а аз само си въобразявам, че живея.
Дао е в мене, а аз все повече се приближавам към себе си.
Ако имам Дао, всичко имам, но как става това не знам.
Дао умее да ми дава Себе Си, а аз не успявам да Му дам себе си, но Дао ще ме научи.
Когато се доверявам на Дао, все едно е каква трудност срещам.
Не знам кога Дао е вътре в мен, но ако Дао се издаде, тогава Го узнавам.
Дао ми даде да пия от Покоя, това е чудно питие!
Ако можех да увличам, бих увлякъл целия свят в Дао, но това е само в Негова власт.
От Дао избликва Неизговоримост.
Едно жадувам само: Дао да е увлечено по мене!
Трудно се постига Дао – трябва да си се отказал от света.
Преди да искам Покоя, желая Дао.
Ако не си в Дао, познанието ти е напразно.
Човекът на Дао е потайно, отречено Същество.
Ако не отидеш Отвъд, не можеш да познаеш Дао.
Тайната на живота е: да вселиш Дао във всичко.
Ако се вкореним в Дао, ще изкореним греха и злото.
Когато надраснеш нещата – Дао ти става Вечен Приятел.
Няма добър съвет за този, който се е отказал от Дао.
Който честно и усърдно търси Дао, вече е призован.
Когато си в Дао, съмнението е невъзможно.
Любовта към Дао превъзхожда и най-правилната постъпка.
Дао е Свещено, а това е нещо повече от култура.
Дао е това, което ни прави предани към Него.
Човекът на Дао търси Пустотата и отстранява Празнотата.
Дао е неуловимо, защото не се изяснява.
Дао решава дали да Го възприемеш и да Го усетиш.
В своите разумни усилия виж Дао.
 
Елеазар Хараш, Варна 2019

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com